0

Piątek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: n2ZZLn2ZZL1
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Ko (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A217
13:45-15:15Ko (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A217
15:30-17:00Sd (sem)
dr Jan Budka
A32
17:15-18:45Wdw (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
19:00-20:30Wdw (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Rf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A143
10:00-11:30Rf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A143
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15Moiz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
15:30-17:00Klwo (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
17:15-18:45Klwo (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A144
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
KoKultura organizacyjna
SdSeminarium dyplomowe
WdwWykłady do wyboru
RfRachunkowość finansowa
MoizMetody organizacji i zarządzania
KlwoKierowanie ludźmi w organizacji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC311