0

Piątek 24-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: n3IMn3IM1(1)n3IM1(2)
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Ss (lab)
dr inż. Tomasz Stechnij
A242
Airpp (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
C10
11:45-13:15-
-
-
Ss (lab)
dr inż. Tomasz Stechnij
A242
13:45-15:15Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
15:30-17:00Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
17:15-18:45Zj (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A212
Zj (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A212
19:00-20:30Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45Airpp (wyk)
mgr inż. Krystian Sadowski
C113
Airpp (wyk)
mgr inż. Krystian Sadowski
C113
10:00-11:30Zj (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A142
Zj (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A142
11:45-13:15Mpiswps (lab)
dr inż. Zygmunt Domagała
A244
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
C314
13:45-15:15Airpp (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A242
Mpiswps (lab)
dr inż. Zygmunt Domagała
A244
15:30-17:00KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
-
-
-
17:15-18:45Pt (p)
mgr inż. Piotr Motyka
C221
Pt (p)
mgr inż. Piotr Motyka
C221
19:00-20:30Pt (p)
mgr inż. Piotr Motyka
C221
Pt (p)
mgr inż. Piotr Motyka
C221

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
SsSilniki spalinowe
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
MaszyMaszynoznawstwo
WdwWykłady do wyboru
ZjZarządzanie jakością
MpiswpsMateriały, paliwa i smary w pojazdach samochodowych
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
PtProjekt transferowy
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Dorota Góra-PachońA12
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC312