0

Piątek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: n3IMn3IM1
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Sd (sem)
dr inż. Dariusz Michalski
C226
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C113
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C113
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:45-15:15Trp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
A143
15:30-17:00Npisp (ćw)
mgr inż. Piotr Motyka
A145
17:15-18:45Trp (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
A141
19:00-20:30Trp (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
A141
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Srikp (wyk)
dr Sławomir Kryszkowski
A212
10:00-11:30Pwiup (sem)
mgr inż. Piotr Motyka
A141
11:45-13:15Npisp (ćw)
mgr inż. Piotr Motyka
A141
13:45-15:15Srikp (ćw)
dr Sławomir Kryszkowski
C203
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Kuś
C113
19:00-20:30Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Kuś
C113

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SdSeminarium dyplomowe
WdwWykłady do wyboru
JoJęzyk obcy
TrpTeoria ruchu pojazdów
NpispNormalizacja procesów i systemów produkcyjnych
SrikpStrategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa
PwiupProcesy wdrażania i uruchamiania projektu
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Dorota Góra-PachońA12
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC311