0

Pi±tek 17-01-2020


Komunikaty:


Specjalno¶ć: n3LIZn3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
Pi±tek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
A144
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
A144
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
A144
10:00-11:30Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A212
13:45-15:15Lwp (wyk)
dr Magdalena D±browska
A36
Lwp (wyk)
dr Magdalena D±browska
A36
Lwp (wyk)
dr Magdalena D±browska
A36
15:30-17:00Cwp (p)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
19:00-20:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45KwpiC/C (p)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A141
Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A141
10:00-11:30Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
11:45-13:15Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
A32
13:45-15:15Cwp (p)
dr inż. Tomasz Stechnij
C203
KwpiC/C (p)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
KwpiC/C (p)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
17:15-18:45Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A141
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
-
-
-
19:00-20:30KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
MaszyMaszynoznawstwo
LwpLogistyka w przedsiębiorstwie
CwpControlling w produkcji
PwjodwPrzedmiot w języku obcym do wyboru
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
LdLogistyka dystrybucji
PdwProjekt do wyboru
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pwjodwmgr Agnieszka ŁakomskaA16
Pwjodwmgr Agnieszka PerchalukC311