0

Poniedziałek 22-10-2018


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Zbigniew Cesarz - Protokół dyplomatyczny
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe

Specjalność: s1BWs1BW1
Poniedziałek 22.10.2018
08:15-09:45Ps (wyk)
dr Jan Wojtaś
C212
10:00-11:30Ps (wt)
dr Jan Wojtaś
C122
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 23.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 24.10.2018
08:15-09:45Ti (wt)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A244
10:00-11:30Prawo (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
11:45-13:15Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
13:30-15:00Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
15:15-16:45Ksop (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 25.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pcisio (wyk)
dr Helena Babiuch
A212
13:30-15:00Wdmnob (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C212
15:15-16:45Wdmnob (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C212
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 26.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 27.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 28.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PsPodstawy socjologii
MoModuł ogólnouczelniany
TiTechnologia informacyjna
PrawoPrawoznawstwo
KsopKonstytucyjny system organów państwowych
PcisioPrawa człowieka i system ich ochrony
WdmnobWstęp do metodologii nauk o bezpieczeństwie