0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:

Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Edukacja międzykulturowa - prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
Protokół dyplomatyczny - dr Zbigniew Cesarz
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):

Specjalność: s1BWs1BW1(1)s1BW1(2)
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
Ps (wt)
dr Ewa Groszewska
A15
10:00-11:30Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A14
Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A14
11:45-13:15Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
13:30-15:00Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
15:15-16:45Prawo (wyk)
dr Jakub Rzucidło
A13
Prawo (wyk)
dr Jakub Rzucidło
A13
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45Ti (wt)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
10:00-11:30Pz (wt)
mgr Edward Biegun
C212
Ti (wt)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
11:45-13:15Sbp (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A36
Sbp (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A36
13:30-15:00Ksop (wyk)
dr Helena Babiuch
A14
Ksop (wyk)
dr Helena Babiuch
A14
15:15-16:45Msp (wt)
dr Zbigniew Cesarz
A31
Ks (wt)
dr Wioletta Drzystek
A13
17:00-18:30Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
18:45-20:15-
-
-
Msp (wt)
dr Zbigniew Cesarz
A31
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
C110
Prawo (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
11:45-13:15Ksop (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
C126
13:30-15:00Ksop (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
-
-
-
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30-
-
-
Pz (wt)
mgr Edward Biegun
A12
18:45-20:15Pz (wyk)
dr Wojciech Mucha
A14
Pz (wyk)
dr Wojciech Mucha
A14
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PsPodstawy socjologii
Em-MoEdukacja międzykulturowa - Moduł ogólnouczelniany
OwiOchrona własności intelektualnej
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
PrawoPrawoznawstwo
TiTechnologia informacyjna
PzPodstawy zarządzania
SbpSystem bezpieczeństwa państwa
KsopKonstytucyjny system organów państwowych
MspMiędzynarodowe stosunki polityczne
KsKomunikacja społeczna
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany