0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s1BWs1BW1s1BW2
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45Peiz (wt)
mgr Edward Biegun
A143
Sot (wt)
dr Jerzy Buczko
A145
10:00-11:30Sot (wt)
dr Jerzy Buczko
A145
Peiz (wt)
mgr Edward Biegun
A143
11:45-13:15Sot (wyk)
dr Jerzy Buczko
A118
Sot (wyk)
dr Jerzy Buczko
A118
13:30-15:00Ks (wyk)
dr Wioletta Drzystek
A116
Ks (wyk)
dr Wioletta Drzystek
A116
15:15-16:45Ks (wt)
dr Wioletta Drzystek
A31
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 21.02.2018
08:15-09:45MnieabP (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A116
MnieabP (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A116
10:00-11:30MnieabP (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A116
MnieabP (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A116
11:45-13:15MnieabP (wt)
dr Andrzej Szczepański
A115
BwwUE (wt)
mgr Marek Czarkowski
A31
13:30-15:00BwwUE (wt)
mgr Marek Czarkowski
A31
MnieabP (wt)
dr Andrzej Szczepański
A115
15:15-16:45Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A116
Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A116
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45Wdpz (wt)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
Wimwbp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A245
10:00-11:30Ppb (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
Ppb (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
11:45-13:15Wimwbp (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A212
Wimwbp (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A212
13:30-15:00Wdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Wimwbp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A245
15:15-16:45Wimwbp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A118
Wdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
17:00-18:30-
-
-
Wdpz (wt)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PeizPodstawy ekonomii i zarządzania
SotSystemy obrony terytorialnej
KsKomunikacja społeczna
MnieabPMniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo Polski
BwwUEBezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
MspMiędzynarodowe stosunki polityczne
WdpzWstęp do praktyki zawodowej
WimwbpWielokulturowość i migracje w bezpieczeństwie państwa
PpbPrawne podstawy bezpieczeństwa