0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Edukacja międzykulturowa - prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
Protokół dyplomatyczny - dr Zbigniew Cesarz
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):

Specjalność: s1BWs1BW1(1)s1BW1(2)
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A16
11:45-13:15-
-
-
Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A16
13:30-15:00Prawo (wyk)
dr Jakub Rzucidło
A144
Prawo (wyk)
dr Jakub Rzucidło
A144
15:15-16:45Pp (wt)
mgr Józefa Szczepankowska
C123
Pe (wt)
mgr Edward Biegun
A15
17:00-18:30Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A16
-
-
-
18:45-20:15Sbp (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A16
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A14
Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A14
11:45-13:15Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
13:30-15:00Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
15:15-16:45Prawo (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Pp (wt)
mgr Józefa Szczepankowska
A13
17:00-18:30Pp (wt)
mgr Józefa Szczepankowska
A13
Ksop (wt)
mgr Aldona Sondej
A145
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Ps (wyk)
dr Ewa Groszewska
A36
Ps (wyk)
dr Ewa Groszewska
A36
13:30-15:00Msp (wt)
dr Zbigniew Cesarz
A12
-
-
-
15:15-16:45Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
17:00-18:30Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
18:45-20:15Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
10:00-11:30Pz (wt)
mgr Edward Biegun
A16
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
11:45-13:15Pe (wt)
mgr Edward Biegun
A16
Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A217
13:30-15:00Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A36
Pz (wt)
mgr Edward Biegun
A16
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SbpSystem bezpieczeństwa państwa
PrawoPrawoznawstwo
PpPodstawy psychologii
PePodstawy ekonomii
Em-MoEdukacja międzykulturowa - Moduł ogólnouczelniany
OwiOchrona własności intelektualnej
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
KsopKonstytucyjny system organów państwowych
PsPodstawy socjologii
MspMiędzynarodowe stosunki polityczne
PdpzPrzygotowanie do praktyki zawodowej
PzPodstawy zarządzania
MnieabpMniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo państwa
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany