0

Poniedziałek 14-10-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1Cs1C1s1C2
Poniedziałek 14.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
13:30-15:00Eti (wyk)
dr Katarzyna Lisowska
A144
Eti (wyk)
dr Katarzyna Lisowska
A144
15:15-16:45Eti (zp)
dr Katarzyna Lisowska
A33
Eti (zp)
dr Katarzyna Lisowska
A33
17:00-18:30Po (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A212
Po (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pż (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C113
Pż (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C113
11:45-13:15Po (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
A142
Po (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
A142
13:30-15:00Pob (wyk)
dr Renata Myrna-Bekas
C125
Pob (wyk)
dr Renata Myrna-Bekas
C125
15:15-16:45Tz (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
Tz (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
17:00-18:30Pp (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C14
Pp (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C14
18:45-20:15Pp (zp)
dr Kornelia Hübscher
C123
Pp (zp)
dr Kornelia Hübscher
C123
Środa 16.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pob (ćw)
dr Renata Myrna-Bekas
A141
Pob (ćw)
dr Renata Myrna-Bekas
A141
11:45-13:15Enz (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
C125
Enz (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
C125
13:30-15:00Pob (wyk)
dr Renata Myrna-Bekas
A141
Pob (wyk)
dr Renata Myrna-Bekas
A141
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
A242
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bioch (ćw)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Bioch (ćw)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
13:30-15:00Pż (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
C14
Pż (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
C14
15:15-16:45Ki (wyk)
dr Katarzyna Lisowska
A14
Ki (wyk)
dr Katarzyna Lisowska
A14
17:00-18:30Hzic (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
Hzic (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
18:45-20:15Hzic (ćw)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A142
Hzic (ćw)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A142
Piątek 18.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bioch (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A212
Bioch (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A212
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
AnatoAnatomia
EtiElementy treningu interpersonalnego
PoPsychologia ogólna
Podstawy żywienia
PobPropedeutyka odnowy biologicznej
TzTrening zdrowotny
PpPodstawy psychoterapii
PpPodstawy psychoterapi
EnzEpidemiologia najczęstszych zakażeń
TiTechnologie informacyjne
BiochBiochemia
KiKomunikacja interpersonalna
HzicHistoria zdrowia i choroby