0

Poniedzia│ek 19-02-2024


Komunikaty:


SpecjalnoŠ: s1Ds1D1us1D2u
Poniedzia│ek 19.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Žroda 21.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Sidd┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A145
Sidd┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A145
17:00-18:30»c (wyk)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A12
»c (wyk)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A12
18:45-20:15»c (wyk)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A12
»c (wyk)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A12
Czwartek 22.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Pi▒tek 23.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Sidd┐ (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
Online_03
Sidd┐ (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
Online_03
17:00-18:30Sidd┐ (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
Online_05
Sidd┐ (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
Online_05
18:45-20:15P┐idzep (wyk)
mgr Ewa Popowicz
Online_05
P┐idzep (wyk)
mgr Ewa Popowicz
Online_05
Sobota 24.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15P┐idzep (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C10
P┐idzep (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C10
13:45-15:15P┐idzep (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
P┐idzep (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
15:30-17:00»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
17:15-18:45»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
C314
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2024
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, ┐e zajŕci▒ trwaj▒ w tym bloku 45 minut i zaplanowane s▒ odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego po│owie.P
N
je┐eli w bloku zaj੠pojawi▒ siŕ dwa przedmioty, gˇrny wpis oznacza zajŕcia w tygodniu parzystym

SkrˇtNazwa
Sidd┐Surowce i dodatki do ┐ywnoÂci
»c»ywienie cz│owieka
P┐idzepPracownia ┐ywienia i dietetyki z elementami pychodietetyki