0

Poniedzia│ek 22-10-2018


Komunikaty:

Modu│y ogˇlnouczelniane:
dr Jan Wojta - Podstawy socjologii
dr Dorota Domi˝ska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Jan Pazgan - Podstawy filozofii
dr Izabela Bernatek-Zagu│a - Podstawy prawa

SpecjalnoŠ: s1Ds1D1s1D2
Poniedzia│ek 22.10.2018
08:15-09:45Mip (wyk)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
A14
Mip (wyk)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
A14
10:00-11:30P┐c (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
E1
P┐c (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
E1
11:45-13:15M┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A245
M┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A245
13:30-15:00Zp (Šw)
dr Ilona Gembalczyk
A142
C┐ (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
D1
15:15-16:45Zp (wyk)
dr Ilona Gembalczyk
A245
Zp (wyk)
dr Ilona Gembalczyk
A245
17:00-18:30Poiz (wyk)
mgr Marek Rabski
A245
Poiz (wyk)
mgr Marek Rabski
A245
18:45-20:15-
-
-
Zp (Šw)
dr Ilona Gembalczyk
A142
Wtorek 23.10.2018
08:15-09:45Mip (wyk)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
A14
Mip (wyk)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
A14
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15C┐ (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
D1
M┐ (lab)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
D17
13:30-15:00C┐ (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
D1
M┐ (lab)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
D17
15:15-16:45-
-
-
Poiz (Šw)
mgr Marek Rabski
A141
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15Poiz (Šw)
mgr Marek Rabski
A141
C┐ (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
D1
Žroda 24.10.2018
08:15-09:45C┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
C┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
10:00-11:30Ti (Šw)
mgr in┐. Leszek úozowski
A213
P┐c (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A142
11:45-13:15P┐c (Šw)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A142
Ti (Šw)
mgr in┐. Leszek úozowski
A213
13:30-15:00-
-
-
Ac (lab)
dr n. med. Ma│gorzata Bujnowska
A320
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 25.10.2018
08:15-09:45Coio (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
E1
Coio (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
E1
10:00-11:30Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A245
Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A245
11:45-13:15Bm (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A245
Bm (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A245
13:30-15:00M┐ (lab)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
D17
-
-
-
15:15-16:45M┐ (lab)
dr in┐. Ewa Walczak-Chajec
D17
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Pi▒tek 26.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 27.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 28.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
je┐eli w bloku zaj੠pojawi▒ siŕ dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajŕcia w tygodniu parzystym

SkrˇtNazwa
MipMikrobiologia i parazytologia
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
M┐Mikrobiologia ┐ywnoÂci
ZpZdrowie publiczne
C┐Chemia ┐ywnoÂci
PoizPodstawy organizacji i zarz▒dzania
TiTechnologie informacyjne
AcAnatomia cz│owieka
CoioChemia ogˇlna i organiczna
AnatoAnatomia
BmBiologia medyczna