0

Poniedziałek 14-10-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1Ds1D1s1D2
Poniedziałek 14.10.2019
08:15-09:45-
-
-
Cż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
10:00-11:30Moiż (lab)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
D17
Cż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
11:45-13:15Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
13:30-15:00-
-
-
Moiż (lab)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
D17
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.10.2019
08:15-09:45Co (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
A145
Co (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
A145
10:00-11:30Pżz (lab)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A142
Pżz (lab)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A142
11:45-13:15Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A206
Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A206
13:30-15:00Fizjo (lab)
dr hab. Renata Szyguła
A16
Fizjo (lab)
dr hab. Renata Szyguła
A16
15:15-16:45Fizjo (lab)
dr hab. Renata Szyguła
A16
Fizjo (lab)
dr hab. Renata Szyguła
A16
17:00-18:30Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A145
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A145
18:45-20:15Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A145
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A145
Środa 16.10.2019
08:15-09:45Pżc (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
Pżc (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
10:00-11:30Pżz (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
Pżz (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
C125
11:45-13:15Enz (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
C125
Enz (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
C125
13:30-15:00Anato (lab)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
C123
Anato (lab)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
C123
15:15-16:45Pz (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
Pz (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
17:00-18:30Pz (ćw)
dr Grażyna Sondel
C14
Pz (ćw)
dr Grażyna Sondel
C14
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A217
Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A217
11:45-13:15Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A217
Pżc (ćw)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A217
13:30-15:00Pa (ćw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
-
-
-
15:15-16:45Pa (ćw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
17:00-18:30Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.10.2019
08:15-09:45-
-
-
Cż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
10:00-11:30-
-
-
Cż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Chemia żywności
MoiżMikrobiologia ogólna i żywności
AnatoAnatomia
CoChemia ogólna
PżzPodstawy żywienia zbiorowego
PżcPodstawy żywienia człowieka
FizjoFizjologia
EnzEpidemiologia najczęstszych zakażeń
PzPromocja zdrowia
PaPracownia antropometryczna
TiTechnologie informacyjne