0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Edukacja międzykulturowa - prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
Podstawy socjologii - dr Ewa Groszewska

Specjalność: s1FAs1FA1s1FA2
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
PE-oc (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A31
11:45-13:15Tolatfl (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A14
Tolatfl (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A14
13:30-15:00Tolatfl (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A14
Tolatfl (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A14
15:15-16:45-
-
-
PE-p (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A31
17:00-18:30-
-
-
PE-p (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A31
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
13:30-15:00PE-raw (wt)
mgr Ewa Skotnicka
A12
PE-g (wt)
dr Lilia Omelan
A13
15:15-16:45Bl (wyk)
dr Lilia Omelan
A212
Bl (wyk)
dr Lilia Omelan
A212
17:00-18:30PE-g (wt)
dr Lilia Omelan
A143
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45DgoE (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A14
DgoE (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A14
10:00-11:30CoEsc (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A14
CoEsc (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A14
11:45-13:15PE-oc (wt)
mgr Patrick Chapman
A12
PE-oc (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A15
13:30-15:00PE-oc (wt)
mgr Patrick Chapman
A12
PE-raw (wt)
mgr Ewa Skotnicka
C311
15:15-16:45-
-
-
Bl (ćw)
dr Lilia Omelan
A12
17:00-18:30Bl (ćw)
dr Lilia Omelan
A12
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
DgoE (ćw)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A12
10:00-11:30DgoE (ćw)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A12
Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
11:45-13:15Itl (wyk)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A36
Itl (wyk)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A36
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PE-ocPractical English - oral communication
TolatflTheories of learning and teaching foreign languages
PE-pPractical English - phonetics
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Em-MoEdukacja międzykulturowa - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Ps-MoPodstawy socjologii - Moduł ogólnouczelniany
PE-rawPractical English - reading and writing
PE-gPractical English - grammar
BlBritish literature
DgoEDescriptive grammar of English
CoEscCulture of English speaking countries
TiTechnologie informacyjne
ItlIntroduction to linguistics
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pb-Modr Anna Kowal-OrczykowskaE1
Em-Moprof. dr hab. Natalia PobirchenkoA14
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Pp-Modr Dorota Domińska-WerbelE1
Ps-Modr Ewa GroszewskaA14