0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s1FIINs1FIIN401
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pi (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
C224
17:00-18:30Odm (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C224
18:45-20:15Odm (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C224
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pi (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
C224
17:00-18:30Pi (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
C224
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Pfip (wyk)
dr Marta Stanisławska
C125
18:45-20:15Pfip (wyk)
dr Marta Stanisławska
C125
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45Zs (wt)
dr Sławomir Kryszkowski
C226
10:00-11:30Zs (wt)
dr Sławomir Kryszkowski
C226
11:45-13:15Rz (ćw)
mgr Irena Izbiańska
C225
13:45-15:15Rz (ćw)
mgr Irena Izbiańska
C225
15:30-17:00Zf (wt)
mgr Jerzy Ulewski
C226
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PiPortfel inwestycyjny
OdmOptymalizacja decyzji menedżerskich
JoJęzyk obcy
PfipPrawo finansowe i podatkowe
ZsZarządzanie strategiczne
RzRachunkowość zarządcza
ZfZarządzanie finansami
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC312
Jomgr Agnieszka BezdzieckaA32