0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s1FRPs1FRP1s1FRP2
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Pf (wyk)
dr Przemysław Siudak
A118
Pf (wyk)
dr Przemysław Siudak
A118
15:15-16:45Pr (wyk)
dr Bożena Rudnicka
A144
Pr (wyk)
dr Bożena Rudnicka
A144
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 21.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Ekono (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
A144
Ekono (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
A144
11:45-13:15Pz (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C225
Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C221
13:30-15:00Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C228
Pz (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C225
15:15-16:45Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
A144
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
A144
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Pm (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C226
11:45-13:15Pm (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C226
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C11
15:15-16:45Pm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Pm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PfPodstawy finansów
PrPodstawy rachunkowości
EkonoEkonometria
PzPodstawy zarządzania
TiTechnologia informacyjna
PmPodstawy makroekonomii