0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:

Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: s1FRPs1FRP1s1FRP2
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
13:30-15:00Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
15:15-16:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
11:45-13:15Mikro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
E1
Mikro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
E1
13:30-15:00Matem (wyk)
dr Karol Selwat
E1
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
E1
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
MikroMikroekonomia
MatemMatematyka
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany