0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: s1FRPs1FRP1s1FRP2
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45Prawo (wyk)
dr Karol Rusin
C212
Prawo (wyk)
dr Karol Rusin
C212
10:00-11:30Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C222
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A144
11:45-13:15Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
13:30-15:00Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
15:15-16:45Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
17:00-18:30Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:451So (wyk)
dr Ewa Groszewska
A144
1So (wyk)
dr Ewa Groszewska
A144
10:00-11:301So (wyk)
dr Ewa Groszewska
C224
1So (wyk)
dr Ewa Groszewska
C224
11:45-13:15Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
13:30-15:00Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
15:15-16:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
11:45-13:15-
-
-
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
13:30-15:00Mikro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C212
Mikro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C212
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PrawoPrawo
StatyStatystyka
MikroMikroekonomia
MatemMatematyka
1So1 Socjologia organizacji
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany