0

Poniedziałek 15-10-2018


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii

Specjalność: s1FRPs1FRP1s1FRP2
Poniedziałek 15.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15So (wyk)
dr Jan Wojtaś
C125
So (wyk)
dr Jan Wojtaś
C125
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
18:45-20:15Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Wtorek 16.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A36
Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A36
13:30-15:00Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A212
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 17.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 18.10.2018
08:15-09:45Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
10:00-11:30Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C226
11:45-13:15Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C226
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 19.10.2018
08:15-09:45-
-
-
Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C222
10:00-11:30Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C212
11:45-13:15Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C222
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 20.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 21.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SoSocjologia organizacji
MoModuł ogólnouczelniany
PrawoPrawo
MatemMatematyka
MikroMikroekonomia
StatyStatystyka