0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:

Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarz±dowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalno¶ć: s1INFs1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
15:15-16:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¦roda 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C11
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
13:30-15:00Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A36
15:15-16:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
17:00-18:30Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Matem (ćw)
dr Marek Gorzelańczyk
C227
Matem (ćw)
dr Marek Gorzelańczyk
C227
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pi±tek 15.11.2019
08:15-09:45Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
10:00-11:30Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarz±dowe - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
FizykFizyka
PpIPodstawy programowania I
WdikWprowadzenie do inżynierii komputerowej
MatemMatematyka