0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarz±dowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalno¶ć: s1INFs1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
15:15-16:45Fizyk (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
Fizyk (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
Fizyk (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
Fizyk (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
15:15-16:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¦roda 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C11
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
PpI (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
13:30-15:00Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15Wdt (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C224
Wdt (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C224
Wdt (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C224
Wdt (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C224
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
PpI (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
13:30-15:00Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
Wdik (wyk)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
A144
15:15-16:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
17:00-18:30Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Wdik (ćw)
dr inż. Zbigniew FryĽlewicz
C222
Matem (ćw)
dr Marek Gorzelańczyk
C212
Matem (ćw)
dr Marek Gorzelańczyk
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pi±tek 24.01.2020
08:15-09:45Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C224
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C224
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C224
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C224
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PpIPodstawy programowania I
FizykFizyka
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarz±dowe - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
WdtWprowadzenie do techniki
WdikWprowadzenie do inżynierii komputerowej
MatemMatematyka