0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s1INFs1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A213
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Pgk (wyk)
dr Marek Miedziński
A118
Pgk (wyk)
dr Marek Miedziński
A118
Pgk (wyk)
dr Marek Miedziński
A118
Pgk (wyk)
dr Marek Miedziński
A118
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Środa 21.02.2018
08:15-09:45Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
10:00-11:30Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
PpII (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
PpII (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A212
10:00-11:30Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
A145
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
A145
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
PpII (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
11:45-13:15PpII (lab)
mgr inż. Renata Supranowicz
C10
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
A145
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
A145
13:30-15:00Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
15:15-16:45PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A116
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A116
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A116
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A116
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PgkPodstawy grafiki komputerowej
FizykFizyka
PpIIPodstawy programowania I I
Inrdiu-zpInformatyk na rynku dóbr i usług - zagadnienia prawne
MdMatematyka dyskretna
AisdAlgorytmy i struktury danych