0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s1INFs1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A213
Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C11
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C11
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C11
-
-
-
Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
15:15-16:45Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:45Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C125
10:00-11:30Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
11:45-13:15Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Md (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C11
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A144
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A144
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A144
Inrdiu-zp (wyk)
dr Marcin Sieja
A144
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
Md (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C212
15:15-16:45PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
PpII (wyk)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
Aisd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PgkPodstawy grafiki komputerowej
AisdAlgorytmy i struktury danych
FizykFizyka
MdMatematyka dyskretna
Inrdiu-zpInformatyk na rynku dóbr i usług - zagadnienia prawne
PpIIPodstawy programowania I I