0

Poniedzia│ek 15-10-2018


Komunikaty:

Modu│y ogˇlnouczelniane:
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Katarzyna Sŕpowicz-Buczko - Organizacje pozarz▒dowe
dr Dorota Domi˝ska-Werbel - Podstawy psychologii

SpecjalnoŠ: s1INFs1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)s1INF3(1)
Poniedzia│ek 15.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanis│aw D▒browski
A36
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
18:45-20:15Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domi˝ska-Werbel
C113
Wtorek 16.10.2018
08:15-09:45Matem (wyk)
dr in┐. Ryszard Rŕbowski
C224
Matem (wyk)
dr in┐. Ryszard Rŕbowski
C224
Matem (wyk)
dr in┐. Ryszard Rŕbowski
C224
Matem (wyk)
dr in┐. Ryszard Rŕbowski
C224
Matem (wyk)
dr in┐. Ryszard Rŕbowski
C224
10:00-11:30PpI (lab)
mgr in┐. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Peim (lab)
mgr in┐. Jan Duda
D16
PpI (lab)
mgr in┐. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Žroda 17.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
PpI (lab)
mgr in┐. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
Peim (lab)
mgr in┐. Jan Duda
D7
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
Peim (lab)
mgr in┐. Jan Duda
D7
PpI (lab)
mgr in┐. Renata Supranowicz
C10
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Peim (lab)
mgr in┐. Jan Duda
D7
PpI (lab)
mgr in┐. Renata Supranowicz
C10
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C224
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C224
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C224
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C224
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C224
Czwartek 18.10.2018
08:15-09:45Peim (wyk)
dr hab. in┐. Bogumi│a Wnukowska
C125
Peim (wyk)
dr hab. in┐. Bogumi│a Wnukowska
C125
Peim (wyk)
dr hab. in┐. Bogumi│a Wnukowska
C125
Peim (wyk)
dr hab. in┐. Bogumi│a Wnukowska
C125
Peim (wyk)
dr hab. in┐. Bogumi│a Wnukowska
C125
10:00-11:30PpI (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
PpI (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
PpI (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
PpI (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
PpI (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
11:45-13:15Wdik (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
Wdik (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
Wdik (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
Wdik (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
Wdik (wyk)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C212
13:30-15:00Matem (Šw)
mgr Janina P│askonka-Fietkowska
C222
Matem (Šw)
mgr Janina P│askonka-Fietkowska
C222
Wdik (Šw)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C221
Wdik (Šw)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C221
Matem (Šw)
dr Karol Selwat
C18
15:15-16:45Wdik (Šw)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C221
Wdik (Šw)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C221
Matem (Šw)
mgr Janina P│askonka-Fietkowska
C222
Matem (Šw)
mgr Janina P│askonka-Fietkowska
C222
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wdik (Šw)
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
C225
18:45-20:15Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C113
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C113
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C113
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C113
Wdt (wyk)
dr in┐. Tomasz Stechnij
C113
Pi▒tek 19.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 20.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 21.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
je┐eli w bloku zaj੠pojawi▒ siŕ dwa przedmioty, gˇrny wpis oznacza zajŕcia w tygodniu parzystym

SkrˇtNazwa
MoModu│ ogˇlnouczelniany
MatemMatematyka
PpIPodstawy programowania I
PeimPodstawy elektroniki i miernictwa
WdtWprowadzenie do techniki
WdikWprowadzenie do in┐ynierii komputerowej