0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1JMPs1JMP1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45Ep (wyk)
dr Helena Babiuch
A14
10:00-11:30Ep (wyk)
dr Helena Babiuch
A14
11:45-13:15Jo (lab)
mgr Magdalena Szylar
A12
13:30-15:00Hdpip (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
C113
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Prawo (wt)
mgr Aldona Sondej
A16
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Jo (lab)
mgr Izabela Selera
A15
11:45-13:15Jo (lab)
mgr Izabela Selera
A16
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
EpEtyka prawnicza
JoJęzyk obcy
HdpipHistoria doktryn politycznych i prawnych
PrawoPrawoznawstwo