0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Moduł ogólnouczelniany (student wybiera 1 z 2):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Przedsiębiorczość w edukacji - dr Marek Kazimierowicz

Specjalność: s1JMPEDs1JMPED1
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pp (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
C111
13:30-15:00Pp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pfw (wyk)
dr Jan Pazgan
C19
13:30-15:00Pfw (ćw)
dr Jan Pazgan
C19
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Se (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C111
11:45-13:15Se (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C111
13:30-15:00Bpriw (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C122
15:15-16:45Bihp po (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C122
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45Infor (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C10
10:00-11:30Wse (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
11:45-13:15Wse (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
13:30-15:00Ezn (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C122
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45Po (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
10:00-11:30Po (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
11:45-13:15Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
13:30-15:00Hw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
15:15-16:45Po (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PpPodstawy psychologii
PfwPodstawy filozofii wychowania
SeSocjologia edukacji
BpriwBiomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Bihp poBezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
InforInformatyka
WseWspółczesne systemy edukacyjne
EznEtyka zawodu nauczyciela
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Pwe-MoPrzedsiębiorczość w edukacji - Moduł ogólnouczelniany
PoPedagogika ogólna
HwHistoria wychowania
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pb-Modr Anna Kowal-OrczykowskaE1
Pwe-Modr Marek KazimierowiczC122