0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s1JMPEDs1JMPED1
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
Inne_WF_Aerobik
10:00-11:30Jo (ćw)
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
A141
11:45-13:15Prc (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
C122
13:30-15:00Prc (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C111
15:15-16:451Ps (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C111
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45Do (wyk)
dr Małgorzata Buchla
C123
10:00-11:30Do (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
11:45-13:152Ps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
13:30-15:00Eg (wt)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C123
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45Po-w (wyk)
dr Beata Skwarek
C122
10:00-11:30Wad (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
C122
11:45-13:15Po-w (ćw)
mgr Tomasz Kwoka
C122
13:30-15:00Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
Inne_WF_Siłownia
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
10:00-11:30Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
11:45-13:15Tpw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WfWychowanie fizyczne
JoJęzyk obcy
PrcPsychologia rozwoju człowieka
1Ps1 Psychologia społeczna
DoDydaktyka ogólna
2Ps2 Pedagogika społeczna
EgEmisja głosu
Po-wPedagogika opiekuńczo - wychowawcza
WadWspółczesne aspekty dzieciństwa
TpwTeoretyczne podstawy wychowania