0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel

Specjalność: s1LITs1LIT1(1)s1LIT1(2)s1LIT2(1)
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C222
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C222
-
-
-
10:00-11:30Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
E1
Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
E1
Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
E1
11:45-13:15Pz (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C226
Pz (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C226
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
C11
13:30-15:00Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Staty (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
15:15-16:45Gi (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
E1
Gi (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
E1
Gi (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
E1
17:00-18:30Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
C11
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
C11
-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
A217
Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
A217
-
-
-
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
15:15-16:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
17:00-18:30Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
18:45-20:15Rachu (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C225
Rachu (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C225
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C224
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C224
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
C224
10:00-11:30Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
-
-
-
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C226
11:45-13:15Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
13:30-15:00-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
15:15-16:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C225
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
Staty (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C225
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MimMikro i makroekonomia
RachuRachunkowość
PzPodstawy zarządzania
GiGrafika inżynierska
StatyStatystyka
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
FizykFizyka
TiTechnologie informacyjne
MatemMatematyka