0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Podstawy prawa karnego - dr Karol Rusin
Podstawy zarządzania i marketingu - dr Agnieszka Kos

Specjalność: s1MBWs1MBW1s1MBW401
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Zr (wt)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A32
Zk (wt)
mgr Edward Biegun
A15
18:45-20:15-
-
-
Zr (wt)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A32
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Oarwwik (wt)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A243
-
-
-
15:15-16:45Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
C113
Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
C113
17:00-18:30Zr (wt)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A14
Oarwwik (wt)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A243
18:45-20:15Zr (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A14
Zr (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A14
Środa 22.01.2020
08:15-09:45Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
-
-
-
10:00-11:30Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
-
-
-
11:45-13:15Krymi (wt)
mgr Robert Nowakowski
A243
-
-
-
13:30-15:00Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A36
Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A36
15:15-16:45Tipbw (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A14
Tipbw (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A14
17:00-18:30Tipbw (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A14
Tipbw (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A14
18:45-20:15Pbp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
Pbp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A36
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Krymi (wt)
mgr Robert Nowakowski
A243
-
-
-
13:30-15:00Dtwp (wt)
mgr Marek Czarkowski
A243
-
-
-
15:15-16:45Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A36
Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A36
17:00-18:30Oarwwik (wt)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A243
Zr (wt)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A16
18:45-20:15-
-
-
Oarwwik (wt)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A243
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Krymi (wt)
mgr Robert Nowakowski
A243
-
-
-
13:30-15:00Krymi (wt)
mgr Robert Nowakowski
A243
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
D1
17:00-18:30-
-
-
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
18:45-20:15-
-
-
Pdpz (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
D1
15:30-17:00-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A243
17:15-18:45-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A243
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pzim-MoPodstawy zarządzania i marketingu - Moduł ogólnouczelniany
Ppk-MoPodstawy prawa karnego - Moduł ogólnouczelniany
ZrZachowania ryzykowne
ZkZarządzanie kryzysowe
OarwwikOrganizacja akcji ratowniczych w wypadkach i katastrofach
PdpzPrzygotowanie do praktyk zawodowych
KrymiKryminalistyka
TipbwTeoria i polityka bezpieczeństwa wewnętrznego
PbpPrawo bezpieczeństwa państwa
DtwpDziałania taktyczno-operacyjne w policji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pzim-Modr Agnieszka KosA14
Ppk-Modr Karol RusinA36