0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan
Komunikacja społeczna - dr Wioletta Drzystek

Specjalność: s1MFZs1MFZ401s1MFZ402
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
17:00-18:30Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Zzwi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C113
Zzwi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C113
17:00-18:30Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
18:45-20:15Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
Wm (wyk)
dr Joanna Kenc
C224
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Fop (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Fop (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
17:00-18:30Fop (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Fop (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
17:00-18:30Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
18:45-20:15Kzwp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
Kzwp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WmWspółczesna makroekonomia
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
Ks-MoKomunikacja społeczna - Moduł ogólnouczelniany
ZzwiZarządzanie zasobami własności intelektualnej
FopFunkcje organiczne przedsiębiorstwa
WsiadWnioskowanie statystyczne i analiza danych
KzwpKierowanie zespołami w przedsiębiorstwie
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pf-Modr Jan PazganE1
Ks-Modr Wioletta DrzystekA14