0

Poniedziałek 13-01-2020


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan
Komunikacja społeczna - dr Wioletta Drzystek

Specjalność: s1MFZs1MFZ401s1MFZ402
Poniedziałek 13.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Wkzp (wyk)
dr Paweł Skowron
C224
Wkzp (wyk)
dr Paweł Skowron
C224
17:00-18:30Pc (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Pc (wyk)
dr Karol Rusin
C224
18:45-20:15Pc (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Pc (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Wtorek 14.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Ph (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Ph (wyk)
dr Karol Rusin
C224
18:45-20:15Ph (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Ph (wyk)
dr Karol Rusin
C224
Środa 15.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Rkip (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
Rkip (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
17:00-18:30Rkip (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
Rkip (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
18:45-20:15Zzwi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C224
Zzwi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C224
Czwartek 16.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
17:00-18:30Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C224
18:45-20:15Kzwp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C212
Kzwp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C212
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45Wm (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A143
Wkzp (wt)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A145
10:00-11:30Wkzp (wt)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A145
Wm (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A143
11:45-13:15Wsiad (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
Rkip (wt)
dr Zofia Łękawa
A143
13:45-15:15Wsiad (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
Rkip (wt)
dr Zofia Łękawa
A143
15:30-17:00Rkip (wt)
dr Zofia Łękawa
A143
Wsiad (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
17:15-18:45Kzwp (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
Fop (wt)
mgr Paweł Macuga
A145
19:00-20:30Fop (wt)
mgr Paweł Macuga
A145
Kzwp (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WkzpWspółczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
PcPrawo cywilne
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
Ks-MoKomunikacja społeczna - Moduł ogólnouczelniany
PhPrawo handlowe
RkipRynki kapitałowe i pieniężne
ZzwiZarządzanie zasobami własności intelektualnej
WsiadWnioskowanie statystyczne i analiza danych
KzwpKierowanie zespołami w przedsiębiorstwie
WmWspółczesna makroekonomia
FopFunkcje organiczne przedsiębiorstwa
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pf-Modr Jan PazganE1
Ks-Modr Wioletta DrzystekA14