0

Poniedziałek 22-10-2018


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Natalia Pobrichenko - Edukacja międzykulturowa
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Marek Kazimierowicz - Przedsiębiorczość i innowacyjność w edukacji
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding

Specjalność: s1PEDs1PED1s1PED2
Poniedziałek 22.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:301Wdp (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
-
-
-
11:45-13:151Wdp (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
Wdp (ćw)
dr Dorota Domińska-Werbel
C126
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 23.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Wzzfie (ćw)
dr Jan Pazgan
C111
Wds (ćw)
dr Jan Wojtaś
C102
11:45-13:15Wdp (ćw)
dr Dorota Domińska-Werbel
C102
Wzzfie (ćw)
dr Jan Pazgan
C111
13:30-15:00Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
15:15-16:45Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
17:00-18:30-
-
-
Wdp (ćw)
dr Dorota Domińska-Werbel
C126
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 24.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 25.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 26.10.2018
08:15-09:45Mo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C123
Mo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C123
10:00-11:30Hw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C122
Ti (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C10
11:45-13:15Ti (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C10
Hw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C122
13:30-15:00Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
15:15-16:45Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 27.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 28.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1Wdp1 Wprowadzenie do pedagogiki
WdpWprowadzenie do psychologii
MoModuł ogólnouczelniany
WzzfieWybrane zagadnienia z filozofii i etyki
WdsWprowadzenie do socjologii
HwHistoria wychowania
TiTechnologia informacyjna