0

Poniedziałek 14-10-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1RMs1RM1s1RM2
Poniedziałek 14.10.2019
08:15-09:45Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
C14
Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
C14
10:00-11:30Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
Anato (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
11:45-13:15Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
C14
Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
C14
13:30-15:00Prp (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
Prp (wyk)
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
A212
15:15-16:45Psych (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A212
Psych (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A212
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.10.2019
08:15-09:45Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
10:00-11:30Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A212
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A212
11:45-13:15Anato (ćw)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
C14
Anato (ćw)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
C14
13:30-15:00Dm (wyk)
mgr Aleksandra Wysowska
A212
Dm (wyk)
mgr Aleksandra Wysowska
A212
15:15-16:45Pzm (ćw)
mgr Aleksandra Wysowska
A119 (MCSM-porodowa)
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
Pzm (ćw)
mgr Aleksandra Wysowska
A119 (MCSM-porodowa)
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.10.2019
08:15-09:45Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
10:00-11:30Bim (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
A212
Bim (wyk)
prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
A212
11:45-13:15Ezrm (wyk)
mgr Dariusz Wędzina
A212
Ezrm (wyk)
mgr Dariusz Wędzina
A212
13:30-15:00Ezrm (ćw)
mgr Dariusz Wędzina
A119 (MCSM-porodowa)
Ezrm (ćw)
mgr Dariusz Wędzina
A119 (MCSM-porodowa)
15:15-16:45Eizwoz (wyk)
mgr Anna Filipienko
A141
Eizwoz (wyk)
mgr Anna Filipienko
A141
17:00-18:30Eizwoz (wyk)
mgr Anna Filipienko
A141
Eizwoz (wyk)
mgr Anna Filipienko
A141
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
Sm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
11:45-13:15Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
13:30-15:00Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
Zp (ćw)
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
A142
15:15-16:45Biofi (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Biofi (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
17:00-18:30Eizwoz (ćw)
mgr Anna Filipienko
A141
Eizwoz (ćw)
mgr Anna Filipienko
A141
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bioch (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A212
Bioch (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A212
11:45-13:15Pp (ćw)
mgr Marcin Klimczak
A108 (MCSM-ZRM)
Pp (ćw)
mgr Marcin Klimczak
A108 (MCSM-ZRM)
13:30-15:00Pp (ćw)
mgr Marcin Klimczak
A141
Pp (ćw)
mgr Marcin Klimczak
A141
15:15-16:45Pm (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A142
Pm (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A142
17:00-18:30Pm (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A142
Pm (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A142
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SmSocjologia medycyny
AnatoAnatomia
PrpProcedury ratunkowe przedszpitalne
PsychPsychologia
ZpZdrowie publiczne
FizjoFizjologia
DmDydaktyka medyczna
PzmPodstawowe zabiegi medyczne
BimBiologia i mikrobiologia
EzrmEtyka zawodowa ratownika medycznego
EizwozEkonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia
BiofiBiofizyka
BiochBiochemia
PpPierwsza pomoc
PmPrawo medyczne