0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii

Specjalność: s1Zs1Z1
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:451So (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C225
10:00-11:30Matem (ćw)
dr Karol Selwat
C221
11:45-13:15Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C225
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C212
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30So (wyk)
dr Jan Wojtaś
A14
11:45-13:15Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
C212
13:30-15:00Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
15:15-16:451So (wyk)
dr Karol Selwat
C212
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
18:45-20:15Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1So1 Statystyka opisowa
MatemMatematyka
MikroMikroekonomia
MoModuł ogólnouczelniany
SoSocjologia organizacji
PrawoPrawo