0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s1Zs1Z1(1)s1Z1(2)
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Ti (ćw)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
11:45-13:15Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Ti (ćw)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
13:30-15:00Pz (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C212
Pz (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C212
15:15-16:45Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
A36
Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
A36
11:45-13:15Pm (ćw)
dr Bogumiła Wątorek
C19
Pm (ćw)
dr Bogumiła Wątorek
C19
13:30-15:00Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
15:15-16:45Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C125
Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C125
11:45-13:15Noo (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
Noo (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
13:30-15:00Noo (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
Noo (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
15:15-16:45Pz (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
Pz (wyk)
dr Tadeusz Kowalski
C226
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
TiTechnologia informacyjna
PzPodstawy zarządzania
PrPodstawy rachunkowości
PmPodstawy makroekonomii
PfPodstawy finansów
NooNauka o organizacji