0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s1Zs1Z1s1Z401
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C222
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Pf (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C125
Pf (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C125
18:45-20:15Noo (ćw)
mgr Paweł Macuga
C113
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Pm (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C227
-
-
-
13:30-15:00Pz (ćw)
dr Jolanta Radkowska
C227
-
-
-
15:15-16:45Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
A144
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
A144
17:00-18:30Noo (wyk)
dr Jan Budka
A144
Noo (wyk)
dr Jan Budka
A144
18:45-20:15Noo (wyk)
dr Jan Budka
A144
Noo (wyk)
dr Jan Budka
A144
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
13:30-15:00Pf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C225
-
-
-
15:15-16:45Pm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Pm (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
17:00-18:30-
-
-
Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
C11
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
Pf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A145
10:00-11:30-
-
-
Pf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A145
11:45-13:15-
-
-
Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A145
13:45-15:15-
-
-
Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
A145
15:30-17:00-
-
-
Pz (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
A144
17:15-18:45-
-
-
Pm (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A14
19:00-20:30-
-
-
Pm (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A14
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PrPodstawy rachunkowości
PfPodstawy finansów
NooNauka o organizacji
PmPodstawy makroekonomii
PzPodstawy zarządzania
TiTechnologia informacyjna