0

Poniedziałek 13-01-2020


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: s1ZIPs1ZIP1(1)s1ZIP1(2)
Poniedziałek 13.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 14.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
15:15-16:45Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 15.01.2020
08:15-09:45Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
10:00-11:30Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
11:45-13:15Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
C212
13:30-15:00Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A242
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
15:15-16:45I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A244
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 16.01.2020
08:15-09:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C225
10:00-11:30Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
ChemiChemia
MikroMikroekonomia
MatemMatematyka
TiTechnologia informacyjna
I-bdInformatyka - bazy danych
GigiGeometria i grafika inżynierska