0

Poniedziałek 15-10-2018


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii

Specjalność: s1ZIPs1ZIP1(1)s1ZIP1(2)s1ZIP2(1)
Poniedziałek 15.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
18:45-20:15Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C113
Wtorek 16.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A242
I-bd (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A213
-
-
-
13:30-15:00Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Środa 17.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
11:45-13:15Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
13:30-15:00Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A242
-
-
-
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 18.10.2018
08:15-09:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
10:00-11:30Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C125
Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C125
Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C125
11:45-13:15Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Piątek 19.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
I-bd (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
I-bd (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 20.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 21.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MoModuł ogólnouczelniany
I-bdInformatyka - bazy danych
ChemiChemia
MaterMateriałoznawstwo
MatemMatematyka
MikroMikroekonomia
TiTechnologia informacyjna
WdtWprowadzenie do techniki
GigiGeometria i grafika inżynierska