0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2As2A1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Szd (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C222
11:45-13:15Szd (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C226
13:30-15:00Pa (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
15:15-16:45Apibp (wt)
mgr Aldona Sondej
A243
17:00-18:30Jo (lab)
mgr Dorota Góra-Pachoń
A15
18:45-20:15Jo (lab)
mgr Dorota Góra-Pachoń
A15
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Pacs (wt)
mgr Grzegorz Majewicz
C110
13:30-15:00Pa (wyk)
dr Eugeniusz Szydłowski
C123
15:15-16:45Pa (wyk)
dr Eugeniusz Szydłowski
C123
17:00-18:30Zpup (wt)
dr Jakub Rzucidło
A32
18:45-20:15Zpup (wt)
dr Jakub Rzucidło
A32
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SzdStatystyka z demografią
PaProcedury administracyjne
ApibpAdministracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
Jo Język obcy
PacsPrawo administracyjne część szczegółowa
ZpupZamówienia publiczne, umowy publicznoprawne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Izabela SeleraA31