0

Poniedzia│ek 30-03-2020


Komunikaty:


SpecjalnoŠ: s2DKs2DK1s2DK2
Poniedzia│ek 30.03.2020
08:15-09:45E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A212
E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A212
10:00-11:30Pb┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A217
Pb┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A217
11:45-13:15Pb┐ (Šw)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A217
Pb┐ (Šw)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A217
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
E┐ip┐ (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A145
10:00-11:30-
-
-
E┐ip┐ (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A145
11:45-13:15P┐id (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
-
-
-
13:30-15:00P┐id (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
-
-
-
15:15-16:45Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jab│o˝ski
A141
Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jab│o˝ski
A141
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Žroda 01.04.2020
08:15-09:45Sd (sem)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A143
Sd (sem)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A143
10:00-11:30Sd (sem)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A143
Sd (sem)
prof.dr hab.in┐. Ryszard Pisarski
A143
11:45-13:15»k (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A143
»k (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A143
13:30-15:00»k (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A143
»k (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A143
15:15-16:45»k (wyk)
mgr Dorota Mickiewicz-Gˇra
C125
»k (wyk)
mgr Dorota Mickiewicz-Gˇra
C125
17:00-18:30»k (wyk)
mgr Dorota Mickiewicz-Gˇra
C125
»k (wyk)
mgr Dorota Mickiewicz-Gˇra
C125
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Pb┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A143
Pb┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A143
13:30-15:00Pb┐ (Šw)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A143
Pb┐ (Šw)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A143
15:15-16:45Mb (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Ma│yszczak
A212
Mb (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Ma│yszczak
A212
17:00-18:30T┐ipd (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C224
T┐ipd (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C224
18:45-20:15T┐ipd (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C224
T┐ipd (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
C224
Pi▒tek 03.04.2020
08:15-09:45Rˇ┐ne
Legenda1
Rˇ┐ne
Rˇ┐ne
Legenda1
Rˇ┐ne
10:00-11:30Sd (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A145
Sd (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A145
11:45-13:15-
-
-
P┐id (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
13:30-15:00-
-
-
P┐id (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
je┐eli w bloku zaj੠pojawi▒ siŕ dwa przedmioty, gˇrny wpis oznacza zajŕcia w tygodniu parzystym

SkrˇtNazwa
E┐ip┐Edukacja ┐ywieniowa i poradnictwo ┐ywieniowe
Pb┐Podstawy biotechnologii ┐ywnoÂci
P┐idPracownia ┐ywienia i dietetyki
OwiOchrona w│asnoÂci intelektualnej
SdSeminarium dyplomowe
»k»ywienie kliniczne
MbMetodologia bada˝
T┐ipdTechnologia ┐ywnoÂci i potraw dietetycznych
JoJŕzyk obcy
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anna PodczaszyA15
Jomgr Anna Ro┐d┐estwie˝ska-SkwaraC313