0

Poniedzia³ek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalno¶æ: s2DKs2DK1(1)s2DK1(2)s2DK2(1)s2DK2(2)s2DK3(1)s2DK3(2)
Poniedzia³ek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
¯k (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A31
11:45-13:15E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A14
13:30-15:00E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
E¿ (wyk)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A212
15:15-16:45T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
Sd (sem)
dr hab. in¿. Monika Bronkowska
A36
Sd (sem)
dr hab. in¿. Monika Bronkowska
A36
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
Sd (sem)
dr hab. in¿. Monika Bronkowska
A36
Sd (sem)
dr hab. in¿. Monika Bronkowska
A36
-
-
-
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A144
E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A144
E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
A144
11:45-13:15E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D17
E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D17
E¿ (æw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D17
-
-
-
P¿id (lab)
mgr in¿. Kamila ¦lusarczyk
A243
P¿id (lab)
mgr in¿. Kamila ¦lusarczyk
A243
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P¿id (lab)
mgr in¿. Kamila ¦lusarczyk
A243
P¿id (lab)
mgr in¿. Kamila ¦lusarczyk
A243
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¦roda 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
T¿ip (wyk)
dr in¿. Iwona Twarogowska-Wielesik
A144
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A245
10:00-11:30Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
Ró¿ne
Legenda1
Ró¿ne
11:45-13:15Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
Fif¿oilz¿ (wyk)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A118
13:30-15:00Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
Fif¿oilz¿ (æw)
mgr in¿. Lilianna Przystasz
A217
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pi±tek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
T¿ip (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
je¿eli w bloku zajêæ pojawi± siê dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajêcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
¯k¯ywienie kliniczne
E¿Edukacja ¿ywieniowa
T¿ipTechnologia ¿ywno¶ci i potraw
SdSeminarium dyplomowe
P¿idPracownia ¿ywienia i dietetyki
Fif¿oilz¿Farmakologia i farmakoterapia ¿ywieniowa oraz interakcje leków z ¿ywno¶ci±
JoJêzyk obcy
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Magdalena SzylarA12
Jomgr Anna Ro¿d¿estwieñska-SkwaraC314