0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45Pps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45S-a (wt)
Rezerwacja
C126
S-a (wt)
Rezerwacja
C126
17:00-18:30S-a (wt)
Rezerwacja
C126
S-a (wt)
Rezerwacja
C126
18:45-20:15S-a (wt)
Rezerwacja
C126
S-a (wt)
Rezerwacja
C126
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Piopd (ćw)
dr Grażyna Maciak
C111
13:30-15:00Pps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C126
Piopd (ćw)
dr Grażyna Maciak
C111
15:15-16:45Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C122
Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C123
17:00-18:30Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C123
Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C122
18:45-20:15Mep (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C123
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
17:00-18:30S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
18:45-20:15S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
S-jm (wt)
Rezerwacja 3
A12
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PpsPodstawy pedagogiki specjalnej
JoJęzyk obcy
S-aSzkolenie - arteterapia
PiopdPlanowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
MwpMetodyka wychowania przedszkolnego
MemMetodyka edukacji matematycznej
MepMetodyka edukacji polonistycznej
S-jmSzkolenie - język migowy
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Ewa Rosowicz-KobiakA13
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA146