0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Se (ćw)
mgr Tomasz Kwoka
A145
Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneSiłownia
11:45-13:15Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneSiłownia
Se (ćw)
mgr Tomasz Kwoka
A145
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
-
-
-
10:00-11:30Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
11:45-13:15Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C111
13:30-15:00Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C111
Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
15:15-16:45Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
17:00-18:30Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
18:45-20:15Jo (ćw)
mgr Agnieszka Łakomska
A13
Jo (ćw)
mgr Agnieszka Łakomska
A13
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
A36
Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
A36
13:30-15:00Mwe (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
Mwe (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneAerobik
Se (ćw)
mgr Tomasz Kwoka
C122
10:00-11:30Se (ćw)
mgr Tomasz Kwoka
C122
Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala 2
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
SeSocjologia edukacji
WfWychowanie fizyczne
PkjPodstawy kształcenia językowego
Pes-pPodstawy edukacji społeczno - przyrodniczej
PemPodstawy edukacji matematycznej
PpPedagogika przedszkolna
MweMedia w edukacji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Ewa Rosowicz-KobiakA13