0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
10:00-11:30Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
11:45-13:15Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
13:30-15:00Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
15:15-16:45Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
17:00-18:30Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Se (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
Se (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
11:45-13:15Se (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
Se (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
13:30-15:00Mwe (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C227
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C111
Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneAerobik
10:00-11:30Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala 2
Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C111
11:45-13:15Pw (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C224
Pw (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C224
13:30-15:00Pp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C224
Pp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C224
15:15-16:45-
-
-
Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C111
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PkjPodstawy kształcenia językowego
Pes-pPodstawy edukacji społeczno - przyrodniczej
PemPodstawy edukacji matematycznej
PpPedagogika przedszkolna
SeSocjologia edukacji
MweMedia w edukacji
PwPedagogika wczesnoszkolna
WfWychowanie fizyczne