0

Poniedziałek 22-10-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 22.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
A36
Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
A36
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C111
-
-
-
15:15-16:45Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C111
17:00-18:30Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 23.10.2018
08:15-09:45Se (ćw)
dr Jan Wojtaś
C102
-
-
-
10:00-11:30Mwe (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
Mwe (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C113
11:45-13:15Mwe (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
13:30-15:00Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
Mwe (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
15:15-16:45-
-
-
Se (ćw)
dr Jan Wojtaś
C102
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 24.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 25.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneSiłownia
-
-
-
13:30-15:00Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
15:15-16:45Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
17:00-18:30Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 26.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 27.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 28.10.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PkjPodstawy kształcenia językowego
JoJęzyk obcy
PpPedagogika przedszkolna
SeSocjologia edukacji
MweMedia w edukacji
Pes-pPodstawy edukacji społeczno - przyrodniczej
WfWychowanie fizyczne
PemPodstawy edukacji matematycznej
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Magdalena SzylarA141
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC313