0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C122
13:30-15:00-
-
-
Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C122
15:15-16:45Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
17:00-18:30Mew (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
-
-
-
18:45-20:15Mew (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Eg (wt)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Pz (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
13:30-15:00Pz (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
Eg (wt)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
15:15-16:45Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
17:00-18:30Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Mep (ćw)
mgr Paulina Pacura-Cieślik
C123
Mew (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
17:00-18:30Mew (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Mep (ćw)
mgr Paulina Pacura-Cieślik
C123
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45Piopd-w (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C122
Pdwe (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
10:00-11:30Piopd-w (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C122
Pdwe (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
11:45-13:15Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
13:30-15:00Pdwe (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
Pdwe (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
15:15-16:45Mwp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
Mwp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
17:00-18:30Mep (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
Mep (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C110
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MwpMetodyka wychowania przedszkolnego
JoJęzyk obcy
MewMetodyka edukacji wczesnoszkolnej
EgEmisja głosu
PzPedagogika zabawy
MemMetodyka edukacji matematycznej
MepMetodyka edukacji polonistycznej
Piopd-wPlanowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej
PdwePodstawy dydaktyki wczesnej edukacji
SdSeminarium dyplomowe
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA115
Jomgr Magdalena SzylarC18
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr hab. Wanda GrelowskaC110
Sddr Marek KazimierowiczC113