0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C111
-
-
-
13:30-15:00Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C111
-
-
-
15:15-16:45Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
17:00-18:30Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
Jo (ćw)
mgr Anna Wilk-Jędrachowicz
A117
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45Sd (sem)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
Sd (sem)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C122
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Ldd (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Ldd (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
13:30-15:00Ldd (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C123
15:15-16:45Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C123
Ldd (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
17:00-18:30Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C125
Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C125
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 21.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
Mep (ćw)
mgr Paulina Pacura-Cieślik
C123
17:00-18:30Mep (ćw)
mgr Paulina Pacura-Cieślik
C123
Pdwe (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C111
18:45-20:15Mep (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C113
Mep (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C113
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45Sd (sem)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Sd (sem)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
10:00-11:30Mew (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Mew (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
11:45-13:15Mwp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Mwp (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
13:30-15:00Pdwe (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Pdwe (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
15:15-16:45Pdwe (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Piopd-w (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C122
17:00-18:30Piopd-w (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C122
Pdwe (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MwpMetodyka wychowania przedszkolnego
JoJęzyk obcy
SdSeminarium dyplomowe
LddLiteratura dla dzieci
MemMetodyka edukacji matematycznej
MepMetodyka edukacji polonistycznej
PdwePodstawy dydaktyki wczesnej edukacji
MewMetodyka edukacji wczesnoszkolnej
Piopd-wPlanowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA115
Jomgr Magdalena SzylarA2