0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2GKs2GK1
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
C212
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
11:45-13:15Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
13:30-15:00So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
15:15-16:45So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45Zmgk (wyk)
dr Marek Miedziński
A218
10:00-11:30Zmgk (lab)
dr Marek Miedziński
A218
11:45-13:15Pkg (wyk)
dr Marek Miedziński
A218
13:30-15:00Pkg (ćw)
dr Marek Miedziński
A218
15:15-16:45Pkg (lab)
dr Marek Miedziński
A218
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30So (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PwProgramowanie wizualne
JaJęzyk angielski
SkSieci komputerowe
SoSystemy operacyjne
ZmgkZaawansowane metody grafiki komputerowej
PkgPodstawy kompozycji graficznych
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Sławomir PolańskiA13
Jamgr Agnieszka PerchalukC311
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC313