0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2LIZs2LIZ1(1)s2LIZ1(2)
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
15:15-16:45Pg (wyk)
dr Wojciech Kasprzyk
A36
Pg (wyk)
dr Wojciech Kasprzyk
A36
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Bo (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C113
Bo (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C113
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Lz (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C221
Lz (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C221
17:00-18:30Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C221
Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C221
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Pitp (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A242
10:00-11:30Pitp (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A242
-
-
-
11:45-13:15Pmiwm (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C226
Pmiwm (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C226
13:30-15:00Pmiwm (ćw)
dr inż. Dariusz Michalski
C226
Pmiwm (ćw)
dr inż. Dariusz Michalski
C226
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
PgPrawo gospodarcze
BoBadania operacyjne
LzLogistyka zaopatrzenia
PlPodstawy logistyki
PitpProcesy i techniki produkcyjne
PmiwmPodstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA31
Jomgr Agnieszka PerchalukC311
Jomgr Maria MuraszkaA32