0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2LOGs2LOG1(1)s2LOG1(2)
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:302Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C312
2Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C312
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
13:30-15:00Wdl (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
Wdl (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
15:15-16:45Peie (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C212
Peie (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C212
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
10:00-11:30Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
11:45-13:15Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C212
Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C212
13:30-15:00Lm (ćw)
dr Magdalena Dąbrowska
C222
Lm (ćw)
dr Magdalena Dąbrowska
C222
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:452Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C311
2Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C311
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bo (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Bo (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
11:45-13:15Bo (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Bo (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
17:00-18:30Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1Jo1 Język obcy
2Jo2 Język obcy
WdwWykłady do wyboru
WdlWstęp do logistyki
PeiePodstawy elektrotechniki i elektroniki
LmLogistyka marketingowa
BoBadania operacyjne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
1Jomgr Sylwia ZajchowskaA203
1Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC312
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
1Jomgr Sylwia ZajchowskaA203
1Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC313