0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2LOGs2LOG1(1)s2LOG1(2)
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:302Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C312
2Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C312
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
13:30-15:00Wdl (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
Wdl (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
15:15-16:45Peie (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C212
Peie (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C212
17:00-18:30Pg (wyk)
dr Karol Rusin
C212
Pg (wyk)
dr Karol Rusin
C212
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
11:45-13:152Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C311
2Jo (ćw)
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
C311
13:30-15:00Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
15:15-16:45Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
Lm (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 21.02.2018
08:15-09:45Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
10:00-11:30Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C224
11:45-13:15Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C225
Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C225
13:30-15:00Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C225
Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C225
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45Rkdi (wyk)
dr hab. Emil Antoniszyn
C125
Rkdi (wyk)
dr hab. Emil Antoniszyn
C125
10:00-11:30Rkdi (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C225
Rkdi (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C225
11:45-13:15Peie (lab)
mgr inż. Jan Duda
D7
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Peie (lab)
mgr inż. Jan Duda
D7
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45Pitp (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C125
Pitp (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C125
10:00-11:30Pitp (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
C11
-
-
-
11:45-13:15Pitp (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
C11
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1Jo1 Język obcy
2Jo2 Język obcy
WdwWykłady do wyboru
WdlWstęp do logistyki
PeiePodstawy elektrotechniki i elektroniki
PgPrawo gospodarcze
LmLogistyka marketingowa
ZfZarządzanie finansami
RkdiRachunek kosztów dla inżynierów
PitpProcesy i techniki produkcyjne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
1Jomgr Sylwia ZajchowskaA203
1Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC312
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
1Jomgr Sylwia ZajchowskaA203
1Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC311