0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2PAMs2PAM1(1)s2PAM1(2)
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45Psbd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C212
Psbd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C212
10:00-11:30Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
C212
Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
C212
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
11:45-13:15Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C113
13:30-15:00So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
15:15-16:45So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A36
17:00-18:30-
-
-
Pipo (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
A218
18:45-20:15Pipo (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
A218
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15So (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
-
-
-
13:30-15:00PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A213
So (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
15:15-16:45PipsiI (wyk)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A144
PipsiI (wyk)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A144
17:00-18:30Pw (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
C11
PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A213
18:45-20:15Pw (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
C11
-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Psbd (p)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C221
10:00-11:30Mn (wyk)
dr Karol Selwat
C224
Mn (wyk)
dr Karol Selwat
C224
11:45-13:15Mn (ćw)
dr Karol Selwat
C19
Mn (ćw)
dr Karol Selwat
C19
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PsbdProjektowanie systemów baz danych
PwProgramowanie wizualne
JaJęzyk angielski
SkSieci komputerowe
SoSystemy operacyjne
PipoProjektowanie i programowanie obiektowe
PipsiIProjektowanie i programowanie systemów internetowych I
MnMetody numeryczne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Sławomir PolańskiA13
Jamgr Agnieszka PerchalukC311
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC313