0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2PAMs2PAM1(1)s2PAM1(2)
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45Ztbd (lab)
dr Aleksander Klosow
C10
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Ztbd (lab)
dr Aleksander Klosow
C10
11:45-13:15Ztbd (wyk)
dr Aleksander Klosow
A116
Ztbd (wyk)
dr Aleksander Klosow
A116
13:30-15:00Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
A116
Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
A116
15:15-16:45PipsiI (wyk)
dr Aleksander Klosow
C125
PipsiI (wyk)
dr Aleksander Klosow
C125
17:00-18:30PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C222
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C222
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C125
So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C125
10:00-11:30So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C125
So (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C125
11:45-13:15Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C224
Sk (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C224
13:30-15:00So (lab)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A244
-
-
-
15:15-16:45So (lab)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A244
Pipo (lab)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C10
17:00-18:30Pipo (lab)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C10
So (lab)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A244
18:45-20:15-
-
-
So (lab)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A244
Środa 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Pw (lab)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Pw (lab)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A213
15:15-16:45Mn (ćw)
dr Karol Selwat
C222
Mn (ćw)
dr Karol Selwat
C222
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ZtbdZaawansowane techniki baz danych
PwProgramowanie wizualne
PipsiIProjektowanie i programowanie systemów internetowych I
SoSystemy operacyjne
SkSieci komputerowe
PipoProjektowanie i programowanie obiektowe
JaJęzyk angielski
MnMetody numeryczne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC311
Jamgr Magdalena ArdeliC312