0

Poniedziałek 14-10-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2RMs2RM1s2RM2
Poniedziałek 14.10.2019
08:15-09:45Pp (ćw)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C125
Pp (ćw)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C125
10:00-11:30Owi (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A144
Owi (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A144
11:45-13:15Owi (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A144
Owi (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A144
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Cw (ćw)
mgr Marta Soboń
A119 (MCSM-porodowa)
Cw (ćw)
mgr Marta Soboń
A119 (MCSM-porodowa)
17:00-18:30Cw (ćw)
mgr Marta Soboń
A119 (MCSM-porodowa)
Cw (ćw)
mgr Marta Soboń
A119 (MCSM-porodowa)
18:45-20:15Pig (ćw)
mgr Iwona Kowalik
A119 (MCSM-porodowa)
Pig (ćw)
mgr Iwona Kowalik
A119 (MCSM-porodowa)
Wtorek 15.10.2019
08:15-09:45Farma (ćw)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
Farma (ćw)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
10:00-11:30Ptit (ćw)
mgr Aleksandra Wysowska
A119 (MCSM-porodowa)
Ptit (ćw)
mgr Aleksandra Wysowska
A119 (MCSM-porodowa)
11:45-13:15Farma (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
Farma (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
13:30-15:00Pmp (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
Pmp (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A141
15:15-16:45Dowmr (wyk)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
Dowmr (wyk)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
17:00-18:30Toksy (wyk)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
Toksy (wyk)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.10.2019
08:15-09:45Mcr (wyk)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
A144
Mcr (wyk)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
A144
10:00-11:30Cw (wyk)
lek. Krzysztof Szymczak
InneSzpital 03
Cw (wyk)
lek. Krzysztof Szymczak
InneSzpital 03
11:45-13:15Cw (wyk)
lek. Krzysztof Szymczak
InneSzpital 03
Cw (wyk)
lek. Krzysztof Szymczak
InneSzpital 03
13:30-15:00Dowmr (ćw)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
Dowmr (ćw)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
17:00-18:30-
-
-
Dowmr (ćw)
dr n. med. Adam Kuźmiński
A142
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.10.2019
08:15-09:45Ja (ćw)
mgr Anna Podczaszy
C19
Ja (ćw)
mgr Anna Podczaszy
C19
10:00-11:30Mcr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
A108 (MCSM-ZRM)
Mr (ćw)
mgr Małgorzata Kanak-Piersiak
InneSzpital 01
11:45-13:15Mcr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
A108 (MCSM-ZRM)
Mr (ćw)
mgr Małgorzata Kanak-Piersiak
InneSzpital 01
13:30-15:00Mcr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
A108 (MCSM-ZRM)
Mr (ćw)
mgr Małgorzata Kanak-Piersiak
InneSzpital 01
15:15-16:45Mcr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
A108 (MCSM-ZRM)
Mr (ćw)
mgr Małgorzata Kanak-Piersiak
InneSzpital 01
17:00-18:30Mcr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
A108 (MCSM-ZRM)
Mr (ćw)
mgr Małgorzata Kanak-Piersiak
InneSzpital 01
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.10.2019
08:15-09:45Mr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
InneSzpital 01
-
-
-
10:00-11:30Mr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
InneSzpital 01
-
-
-
11:45-13:15Mr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
InneSzpital 01
-
-
-
13:30-15:00Mr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
InneSzpital 01
-
-
-
15:15-16:45Mr (ćw)
mgr Jakub Adamiak
InneSzpital 01
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.10.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PpPodstawy przedsiębiorczości
OwiOchrona własności intelektualnej
CwChoroby wewnętrzne
PigPołożnictwo i ginekologia
FarmaFarmakologia
PtitPodstawy teleopieki i telemedycyny
PmpPodstawy medycyny pracy
DowmrDiagnostyka obrazowa w medycynie ratunkowej
ToksyToksykologia
McrMedyczne czynności ratunkowe
JaJęzyk angielski
MrMedycyna ratunkowa