0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: s2Zs2Z1
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Fp (wyk)
dr Leszek Kędzierski
A145
17:00-18:30Fp (wyk)
dr Leszek Kędzierski
A145
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Fp (wyk)
dr Leszek Kędzierski
A217
13:30-15:00Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
15:15-16:45Fp (wyk)
dr Leszek Kędzierski
A143
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Zzl (sem)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C19
13:30-15:00Fp (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A217
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Zp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C125
15:15-16:45Zp (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C125
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
FpFinanse przedsiębiorstwa
OwiOchrona własności intelektualnej
JoJęzyk obcy
ZzlZarządzanie zasobami ludzkimi
ZpZarządzanie produkcją
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Maria MuraszkaA217
Jomgr Agnieszka ŁakomskaC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC314