0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:

Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):

Specjalność: s2ZIINs2ZIIN1
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Zwp (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A141
15:15-16:45Zwp (wt)
dr Paweł Jóźwiakowski
A145
17:00-18:30Zsz (wyk)
dr Paweł Skowron
A145
18:45-20:15Zsz (wt)
dr Paweł Skowron
A145
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Kzj (wyk)
dr inż. Wiesław Ładoński
A217
11:45-13:15Kzj (wt)
dr inż. Wiesław Ładoński
A217
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pdw (wt)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
C224
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
ZwpZarządzanie wartością przedsiębiorstwa
ZszZintegrowane systemy zarządzania
KzjKompleksowe zarządzanie jakością
PdwPrzedmiot do wyboru
LjoLektorat języka obcego
JoJęzyk obcy
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Agnieszka ŁakomskaC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC312