0

Poniedziałek 13-01-2020


Komunikaty:

Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):
Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 1 z 2 modułów):

Specjalność: s2ZIINs2ZIIN1
Poniedziałek 13.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Zp (wyk)
dr Paweł Skowron
A217
15:15-16:45Pzi (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A143
17:00-18:30Zp (wt)
dr Paweł Skowron
A143
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 14.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
A36
13:30-15:00Zwp (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
C226
15:15-16:45Zwp (wt)
dr Paweł Jóźwiakowski
C225
17:00-18:30Zsz (wyk)
dr Paweł Skowron
A145
18:45-20:15Zsz (wt)
dr Paweł Skowron
A145
Środa 15.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Wf (ćw)
mgr Łukasz Stawarz
A33
13:30-15:00Kzj (wyk)
dr inż. Wiesław Ładoński
A143
15:15-16:45Kzj (wt)
dr inż. Wiesław Ładoński
A143
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 16.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pdw (wt)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
C224
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ZpZarządzanie procesowe
PziPodstawy zarządzania innowacjami
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
ZwpZarządzanie wartością przedsiębiorstwa
ZszZintegrowane systemy zarządzania
WfWychowanie fizyczne
KzjKompleksowe zarządzanie jakością
PdwPrzedmiot do wyboru
LjoLektorat języka obcego
JoJęzyk obcy
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Agnieszka ŁakomskaC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC312