0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2ZIPs2ZIP1(1)s2ZIP1(2)
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30PdsM (ćw)
mgr inż. Jan Duda
C226
PdsM (ćw)
mgr inż. Jan Duda
C226
11:45-13:15Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C225
Pr (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C225
13:30-15:00Pmpit (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
Pmpit (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
E1
15:15-16:45PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C224
PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C224
17:00-18:30Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C224
Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C224
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:151Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
C226
1Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
C226
13:30-15:00Ppi (p)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
Ppi (p)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
15:15-16:45Ppi (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
Ppi (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A143
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45Zpiu (ćw)
dr inż. Jacek Rudnicki
C226
Zpiu (ćw)
dr inż. Jacek Rudnicki
C226
10:00-11:30Zpiu (ćw)
dr inż. Jacek Rudnicki
C226
Zpiu (ćw)
dr inż. Jacek Rudnicki
C226
11:45-13:15Zpiu (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
Zpiu (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
13:30-15:00Zpiu (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
Zpiu (wyk)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
E1
15:15-16:45-
-
-
Wf (ćw)
mgr Łukasz Stawarz
InneSiłownia
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PdsMPodstawy metrologii
PrPodstawy rachunkowości
PmpitPodstawy mechaniki płynów i termodynamiki
PitpProcesy i techniki produkcyjne
JoJęzyk obcy
1Pm1 Podstawy marketingu
PpiPodstawy projektowania inżynierskiego
ZpiuZarządzanie produkcją i usługami
WfWychowanie fizyczne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Maria MuraszkaC19
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka ŁakomskaC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC314