0

Poniedziałek 19-02-2018


Komunikaty:


Specjalność: s2ZPs2ZP1s2ZP401
Poniedziałek 19.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 20.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Zmf (p)
mgr Paweł Macuga
C221
Zmf (p)
mgr Paweł Macuga
C221
17:00-18:30Zmf (p)
mgr Paweł Macuga
C221
Zmf (p)
mgr Paweł Macuga
C221
18:45-20:15Pnop (wyk)
dr Jan Budka
C125
Pnop (wyk)
dr Jan Budka
C125
Środa 21.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Rf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C221
Rf (ćw)
mgr Barbara Kurkowska
C221
17:00-18:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
18:45-20:15Wdw (wyk)
dr Henryk Kozarowicz
C125
Wdw (wyk)
dr Henryk Kozarowicz
C125
Czwartek 22.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 23.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Sd (sem)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C221
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sd (sem)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C221
Sobota 24.02.2018
08:15-09:45-
-
-
Moiz (wt)
mgr Paweł Macuga
A145
10:00-11:30-
-
-
Moiz (wt)
mgr Paweł Macuga
A145
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
Ae (wt)
dr Leszek Kędzierski
A145
15:30-17:00-
-
-
Ae (wt)
dr Leszek Kędzierski
A145
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 25.02.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ZmfZarządzanie małą firmą
PnopPodstawy nauki o przedsiębiorstwie
RfRachunkowość finansowa
JoJęzyk obcy
WdwWykłady do wyboru
SdSeminarium dyplomowe
MoizMetody organizacji i zarządzania
AeAnaliza ekomoniczna
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA115
Jomgr Izabela SeleraA117