0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:

Przedmiot do wyboru:
Pedagogika czasu wolnego - prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
Edukacja kulturalna - dr Małgorzata Buchla

Specjalność: s3EWs3EW1s3EW2
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
10:00-11:30Wnzriś (ćw)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C226
Pzdospe (ćw)
dr Kornelia Hübscher
C102
11:45-13:15Pzdospe (ćw)
dr Kornelia Hübscher
C102
Epzm (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
13:30-15:00Pzdospe (ćw)
dr Kornelia Hübscher
C102
Epzm (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 22.01.2020
08:15-09:45Wnzriś (ćw)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C122
-
-
-
10:00-11:30Emzm (ćw)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
Mwfiez (ćw)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C122
11:45-13:15Mwfiez (ćw)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C122
Emzm (ćw)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
13:30-15:00Emzm (wyk)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C113
Emzm (wyk)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C113
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45Różne
Legenda3
Różne
Różne
Legenda3
Różne
10:00-11:30Wuw (wt)
mgr Tomasz Kwoka
C123
Mpztik (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
11:45-13:15Mpztik (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Wuw (wt)
mgr Tomasz Kwoka
C123
13:30-15:00Mep (ćw)
dr Grażyna Maciak
C111
Wuw (wt)
mgr Tomasz Kwoka
C123
15:15-16:45Mep (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
Mep (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
17:00-18:30Różne
Legenda4
Różne
Różne
Legenda4
Różne
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pdw1Przedmiot do wyboru 1
LjoLektorat języka obcego
JoJęzyk obcy
WnzriśWspółpraca nauczyciela z rodzicami i środowiskiem
PzdospePraca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
EpzmEdukacja plastyczna z metodyką
EmzmEdukacja muzyczna z metodyką
MwfiezMetodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
WuwWarsztaty umiejętności wychowawczych
MpztikMetodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
MepMetodyka edukacji przyrodniczej
SdSeminarium dyplomowe
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Pdw1prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC122
Pdw1dr Małgorzata BuchlaC123
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Mirosław KarykowskiA13
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraA142
Jomgr Magdalena SzylarA32
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC313
Jomgr Magdalena SzylarA32
Legenda4
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Anna Kowal-OrczykowskaC111
Sddr Grażyna MaciakC122