0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:

Przedmiot do wyboru 2 jest prowadzony w języku angielskim

Specjalność: s3EWs3EW1s3EW2
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
15:15-16:45S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
17:00-18:30S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
18:45-20:15S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
S1 (wt)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45Bihpze (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A14
Bihpze (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A14
10:00-11:30Mzd (ćw)
dr Kornelia Hübscher
C126
Pl (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
11:45-13:15Pl (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
Mzd (ćw)
dr Kornelia Hübscher
C126
13:30-15:00Mzd (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C122
Mzd (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C122
15:15-16:45Pdw2-Pkz (wt)
dr Kornelia Hübscher
C111
Pdw2-Pkz (wt)
dr Kornelia Hübscher
C111
17:00-18:30Sd (sem)
dr Grażyna Maciak
C102
Sd (sem)
dr Grażyna Maciak
C102
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Zu (wt)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
10:00-11:30-
-
-
Zu (wt)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
11:45-13:15Zu (wt)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
-
-
-
13:30-15:00Zu (wt)
dr Aleksandra Adamska-Osada
C102
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45Sd (sem)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C123
Sd (sem)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C123
10:00-11:30Pdw2-Kwp (wt)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C123
Pdw2-Kwp (wt)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C123
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Ppioo (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Diewpn (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
15:15-16:45Diewpn (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
Ppioo (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
17:00-18:30Ppioo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C113
Ppioo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C113
18:45-20:15Ppioo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C113
Ppioo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C113
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45Pdw1-Ntwpn (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Pdw1-Ntwpn (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
10:00-11:30Pdw1-Ntwpn (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Pdw1-Ntwpn (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
11:45-13:15Pdw1-Ntwnwip (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Pdw1-Ntwnwip (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
13:30-15:00Pdw1-Ntwnwip (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
Pdw1-Ntwnwip (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
15:15-16:45Ppioo (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C111
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
S1Szkolenie 1
BihpzeBezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
MzdMetodyka zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
PlPodstawy logopedii
Pdw2-PkzPrzedmiot do wyboru 2 - Planowanie kariery zawodowej
SdSeminarium dyplomowe
ZuZajęcia umuzykalniające
Pdw2-KwpPrzedmiot do wyboru 2 - Komunikowanie w praktyce
PpiooPodstawy prawne i organizacyjne oświaty
DiewpnDiagnoza i ewaluacja w pracy nauczyciela
Pdw1-NtwpnPrzedmiot do wyboru 1 - Nowe technologie w pracy nauczyciela
Pdw1-NtwnwipPrzedmiot do wyboru 1 - Nowe technologie w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Grażyna MaciakC102
Sddr Anna Kowal-OrczykowskaC123