0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3IMs3IM1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45Lwp (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
A143
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Różne
Legenda2
Różne
15:15-16:45Airpp (wyk)
mgr inż. Krystian Sadowski
A217
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Maszy (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C225
15:15-16:45Sd (sem)
dr inż. Wiesław Ładoński
C221
17:00-18:30Dps (lab)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C11
18:45-20:15Dps (wyk)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C224
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
13:30-15:00KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
15:15-16:45Zj (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A145
17:00-18:30Zj (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A145
18:45-20:15Lwp (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A146
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
LwpLogistyka w przedsiębiorstwie
JoJęzyk obcy
PwjodwPrzedmiot w języku obcym do wyboru
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
MaszyMaszynoznawstwo
SdSeminarium dyplomowe
DpsDiagnostyka pojazdów samochodowych
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
ZjZarządzanie jakością
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka PerchalukA12
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC313
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Pwjodwmgr Agnieszka PerchalukC225
Pwjodwmgr Agnieszka ŁakomskaC226