0

Poniedziałek 06-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: s3JMF



s3JMF1s3JMF2
Poniedziałek 06.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Fwwr (zp)
mgr Monika Kamieniecka
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
10:00-11:30-
-
-
Fwwr (zp)
mgr Monika Kamieniecka
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
11:45-13:15-
-
-
Fwwr (zp)
mgr Monika Kamieniecka
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
13:30-15:00-
-
-
Fwwr (zp)
mgr Monika Kamieniecka
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 07.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:301Fwp (zp)
mgr Barbara Łaksa
C125
1Fwp (zp)
mgr Barbara Łaksa
C125
11:45-13:152Fwp (wyk)
dr Monika Wierzbicka
C125
2Fwp (wyk)
dr Monika Wierzbicka
C125
13:30-15:00Fwoimp (wyk)
prof. dr hab. Marek Woźniewski
A141
Fwoimp (wyk)
prof. dr hab. Marek Woźniewski
A141
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Sm (sem)
prof. dr hab. Marek Woźniewski
A141
Sm (sem)
prof. dr hab. Marek Woźniewski
A141
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 08.04.2020
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Mswf (wyk)
dr Monika Wierzbicka
A212
Mswf (wyk)
dr Monika Wierzbicka
A212
11:45-13:15Mswf (wyk)
dr Monika Wierzbicka
A212
Mswf (wyk)
dr Monika Wierzbicka
A212
13:30-15:00Mswf (ćw)
mgr Paulina Wojtaszewska
A206
-
-
-
15:15-16:45Mswf (ćw)
mgr Paulina Wojtaszewska
A206
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 09.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 10.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 11.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 12.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
FwwrFizjoterapia w wieku rozwojowym
1Fwp1 Fizjoterapia w psychiatrii
2Fwp2 Fizjoterapia w pediatrii
FwoimpFizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
SmSeminarium magisterskie
JoJęzyk obcy
MswfMetody specjalne w fizjoterapii
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Magdalena SzylarA16
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC314