0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3LIZs3LIZ1
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C224
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Maszy (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C225
15:15-16:45Airpp (wyk)
mgr inż. Krystian Sadowski
C224
17:00-18:30Airpp (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A244
18:45-20:15Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A146
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
10:00-11:30KwpiC/C (p)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
11:45-13:15Lp (lab)
dr inż. Jacek Rudnicki
A242
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
MaszyMaszynoznawstwo
JoJęzyk obcy
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
LdLogistyka dystrybucji
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
LpLogistyka produkcji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka PerchalukA12
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC313