0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s3LIZs3LIZ1
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
11:45-13:15Srikp (wyk)
dr Sławomir Kryszkowski
A143
13:30-15:00Srikp (ćw)
dr Sławomir Kryszkowski
A143
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Zb (wyk)
dr inż. Wiesław Ładoński
C225
15:15-16:45Zb (ćw)
dr inż. Wiesław Ładoński
C225
17:00-18:30Npisp (wyk)
mgr inż. Piotr Motyka
C225
18:45-20:15Npisp (ćw)
mgr inż. Piotr Motyka
C225
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
SrikpStrategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa
JoJęzyk obcy
ZbZarządzanie bezpieczeństwem
NpispNormalizacja procesów i systemów produkcyjnych
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka PerchalukC311
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC314