0

Poniedziałek 13-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: s3LIZs3LIZ1
Poniedziałek 13.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
13:30-15:00Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
15:15-16:45Pdw (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 14.01.2020
08:15-09:45Maszy (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C224
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Cwp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C212
18:45-20:15Cwp (p)
dr inż. Tomasz Stechnij
C225
Środa 15.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Maszy (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C221
15:15-16:45Airpp (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
C11
17:00-18:30Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A31
18:45-20:15Ld (p)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A31
Czwartek 16.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
10:00-11:30KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
11:45-13:15Lp (lab)
dr inż. Jacek Rudnicki
A242
13:30-15:00KwpiC/C (p)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
PdwProjekt do wyboru
MaszyMaszynoznawstwo
JoJęzyk obcy
CwpControlling w produkcji
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
LdLogistyka dystrybucji
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
LpLogistyka produkcji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka PerchalukA12
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC313