0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s3LOGs3LOG1(1)s3LOG1(2)
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C125
11:45-13:15St (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
St (wyk)
dr Magdalena Dąbrowska
C224
13:30-15:00Iil (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C125
Iil (wyk)
dr inż. Dariusz Michalski
C125
15:15-16:45Iil (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
C11
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
Iil (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
C11
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Srikp (ćw)
dr Henryk Kozarowicz
C221
Srikp (ćw)
dr Henryk Kozarowicz
C221
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Itl (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
A144
Itl (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
A144
13:30-15:00Itl (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
A144
Itl (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
A144
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
StSystemy transportowe
IilInfrastruktura informatyczna logistyki
JoJęzyk obcy
SrikpStrategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa
ItlInfrastruktura techniczna logistyki
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA115
Jomgr Magdalena ArdeliC312