0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3LOGs3LOG1(1)s3LOG1(2)
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
11:45-13:15Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C224
13:30-15:00Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
15:15-16:45-
-
-
Airpp (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A244
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
18:45-20:15Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
Maszy (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
C11
11:45-13:15-
-
-
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
C11
13:30-15:00Zj (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
Zj (wyk)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
15:15-16:45Zj (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
Zj (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Lp (lab)
dr inż. Jacek Rudnicki
C11
KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
11:45-13:15KwpiC/C (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
Lp (lab)
dr inż. Jacek Rudnicki
C11
13:30-15:00Lp (wyk)
dr inż. Jacek Rudnicki
C212
Lp (wyk)
dr inż. Jacek Rudnicki
C212
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WdwWykłady do wyboru
JoJęzyk obcy
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
MaszyMaszynoznawstwo
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
ZjZarządzanie jakością
LpLogistyka produkcji
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochA12
Jomgr Sylwia ZajchowskaA203
Jomgr Magdalena ArdeliC311