0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s3PAMs3PAM1(1)s3PAM1(2)
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Sd (sem)
dr Aleksander Klosow
D16
Sd (sem)
dr Aleksander Klosow
D16
13:30-15:00Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Bsi (p)
dr hab. inż. Robert Burduk
A314
Bsi (p)
dr hab. inż. Robert Burduk
A314
13:30-15:00Msi (sem)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C221
Msi (sem)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C221
15:15-16:45Zmp (wyk)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C113
Zmp (wyk)
mgr inż. Krzysztof Rewak
C113
17:00-18:30-
-
-
Zmp (lab)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A213
18:45-20:15Zmp (lab)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A213
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Psk (lab)
dr inż. Ryszard Rębowski
A244
10:00-11:30Psk (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
Psk (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
11:45-13:15Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
C19
Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
C19
13:30-15:00Psk (lab)
dr inż. Ryszard Rębowski
A244
-
-
-
15:15-16:45Bsi (wyk)
mgr inż. Piotr Nadybski
C113
Bsi (wyk)
mgr inż. Piotr Nadybski
C113
17:00-18:30Bsi (sem)
mgr inż. Piotr Nadybski
C19
Bsi (sem)
mgr inż. Piotr Nadybski
C19
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SdSeminarium dyplomowe
JaJęzyk angielski
BsiBezpieczeństwo systemów informatycznych
MsiMetody sztucznej inteligencji
ZmpZaawansowane metody programowania
PskPodstawy symulacji komputerowej
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Sławomir PolańskiA13
Jamgr Izabela SeleraA2