0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalność: s3RPs3RP1(1)s3RP1(2)
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Ksip (wt)
dr Marta Stanisławska
C125
Ksip (wt)
dr Marta Stanisławska
C125
13:30-15:00Ksip (wt)
dr Marta Stanisławska
C125
Ksip (wt)
dr Marta Stanisławska
C125
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
11:45-13:15Mssf (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
Mssf (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Rpiep (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
-
-
-
11:45-13:15Rpiep (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Rpiep (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
15:15-16:45-
-
-
Rpiep (wt)
mgr Irena Izbiańska
A242
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
KsipKontrola skarbowa i podatkowa
SdSeminarium dyplomowe
MssfMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
RpiepRozliczenia podatkowe i ewidencja podatkowa
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA15
Jomgr Magdalena ArdeliC311
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC314
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Bożena RudnickaC113
Sddr hab. Emil AntoniszynC225