0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3SMs3SM1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45Zwsk (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A31
10:00-11:30Oomoio (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A31
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Zp (wyk)
dr Jakub Rzucidło
A16
15:15-16:45Oomoio (wyk)
dr Jerzy Buczko
C224
17:00-18:30Wdmpw (wt)
mgr Mariusz Trela
C102
18:45-20:15Odoiin (wt)
mgr Zbigniew Wróblewski
A16
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Siiswb (wt)
mgr Dariusz Stefaniak
A12
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Różne
Legenda2
Różne
13:30-15:00Wdmpw (wyk)
dr n. med. Joanna Żółtańska
A14
15:15-16:45Zwsk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
A12
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ZwskZarządzanie w sytuacjach kryzysowych
OomoioOchrona osób, mienia, obiektów i obszarów
ZpZwalczanie przestępczości
WdmpwWstęp do medycyny pola walki
OdoiinOchrona danych osobowych i informacji niejawnych
SdSeminarium dyplomowe
SiiswbSłużby, inspekcje i straże w bezpieczeństwie
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Zbigniew CesarzA31
Sddr Anna BanaszewskaA32
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Marcin SiejaA13
Sddr Izabela Bernatek-ZagułaA31