0

Poniedziałek 15-10-2018


Komunikaty:


Specjalność: s3SSKs3SSK1
Poniedziałek 15.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 16.10.2018
08:15-09:45Wzsk (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C212
10:00-11:30Msi (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C221
11:45-13:15PwA (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C212
13:30-15:00Wzsk (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C226
15:15-16:45Wzsk (sem)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C226
17:00-18:30Wzsk (sem)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C226
18:45-20:15Sd (sem)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C228
Środa 17.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 18.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Piwsi (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
A14
11:45-13:15Piwsi (sem)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
A143
13:30-15:00Sm (wyk)
dr inż. Marcin Markowski
C212
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Sm (p)
dr inż. Marcin Markowski
C221
18:45-20:15Sm (p)
dr inż. Marcin Markowski
C221
Piątek 19.10.2018
08:15-09:45AsU (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
10:00-11:30Tmisw (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C224
11:45-13:15PwA (sem)
dr Aleksander Klosow
C221
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 20.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 21.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JaJęzyk angielski
WzskWybrane zagadnienia sieci komputerowych
MsiMetody sztucznej inteligencji
PwAPrzedmiot wybieralny A
SdSeminarium dyplomowe
PiwsiProjektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
SmSystemy mobilne
AsUAdministrowanie systemem UNIX
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochA12
Jamgr Magdalena ArdeliC311