0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3SSKs3SSK1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45Wzsk (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
E2
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Msi (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
E2
13:30-15:00PwA (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
E2
15:15-16:45Wzsk (wyk)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
A16
17:00-18:30Wzsk (sem)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C221
18:45-20:15Wzsk (sem)
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
C221
Środa 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30AsU (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
11:45-13:15Piwsi (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
C224
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Piwsi (sem)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
C224
17:00-18:30PwA (sem)
mgr inż. Marcin Żmuda
C226
18:45-20:15Tmisw (lab)
mgr inż. Jan Duda
D16
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WzskWybrane zagadnienia sieci komputerowych
JaJęzyk angielski
MsiMetody sztucznej inteligencji
PwAPrzedmiot wybieralny A
AsUAdministrowanie systemem UNIX
PiwsiProjektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Sławomir PolańskiC311
Jamgr Izabela SeleraC314