0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:


Specjalno¶ć: s3TWMs3TWM1
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
¦roda 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Te (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C224
18:45-20:15-
-
-
Pi±tek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45Te (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
10:00-11:30Pdisd (sem)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
11:45-13:15Mz( (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
13:45-15:15Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
A31
15:30-17:00Te (lab)
dr inż. Tomasz Stechnij
C20
17:15-18:45Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
A31
19:00-20:30Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
A31
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
TeTestowanie elementów
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
Mz(Mechanika złamań (pękania)
PtProjekt transferowy