0

Poniedziałek 21-05-2018


Komunikaty:


Specjalno¶ć: s3TWMs3TWM1
Poniedziałek 21.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 22.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
¦roda 23.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 24.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Pi±tek 25.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pu (wyk)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
A118
17:00-18:30Pu (wyk)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
A118
18:45-20:15Pu (sem)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
A118
Sobota 26.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pdisd (sem)
dr inż. Jerzy Ku¶
A141
13:45-15:15Pdisd (sem)
dr inż. Jerzy Ku¶
A141
15:30-17:00Pt (p)
dr inż. Daniel Medyński
C24
17:15-18:45Pt (p)
dr inż. Daniel Medyński
C24
19:00-20:30Pt (p)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Niedziela 27.05.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PuPrzypadki uszkodzeń
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
PtProjekt transferowy