0

Poniedziałek 15-10-2018


Komunikaty:


Specjalno¶ć: s3TWMs3TWM1
Poniedziałek 15.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 16.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Lk (wyk)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
C205
17:00-18:30Lk (wyk)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
C205
18:45-20:15Lk (sem)
dr inż. Grzegorz Lesiuk
C221
¦roda 17.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 18.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C228
17:00-18:30Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C228
18:45-20:15-
-
-
Pi±tek 19.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 20.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pdisd (sem)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A145
11:45-13:15Mz( (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
A245
13:45-15:15Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C221
15:30-17:00Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C221
17:15-18:45Te (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C21
19:00-20:30Te (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C21
Niedziela 21.10.2018
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
LkLekkie konstrukje
PtProjekt transferowy
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
Mz(Mechanika złamań (pękania)
TeTestowanie elementów