0

Poniedziałek 30-03-2020


Komunikaty:


Specjalność: s3ZZLs3ZZL1s3ZZL401
Poniedziałek 30.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 31.03.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Zw (wt)
mgr Paweł Macuga
C19
-
-
-
17:00-18:30Zw (wt)
mgr Paweł Macuga
C19
-
-
-
18:45-20:15Psirp (ćw)
dr Wojciech Mucha
C225
-
-
-
Środa 01.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30Różne
Legenda2
Różne
Różne
Legenda2
Różne
18:45-20:15Wdw (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Wdw (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Czwartek 02.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Zw (wt)
mgr Paweł Macuga
A142
13:45-15:15-
-
-
Zw (wt)
mgr Paweł Macuga
A142
15:30-17:00-
-
-
Cp (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A217
17:15-18:45-
-
-
Psirp (ćw)
dr Wojciech Mucha
A142
19:00-20:30-
-
-
Psirp (ćw)
dr Wojciech Mucha
A142
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ZwZarządzanie wiedzą
PsirpPolityka społeczna i rynek pracy
JoJęzyk obcy
WwjoWarsztaty w języku obcym
WdwWykłady do wyboru
CpControling personalny
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Anna Wilk-JędrachowiczC312
Jomgr Maria MuraszkaA32
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Wwjomgr Anita WawrzyniakA15
Wwjomgr Anna Wilk-JędrachowiczC312
Wwjomgr Maria MuraszkaA32