0

Poniedziałek 13-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: s4PAMs4PAM1(1)s4PAM1(2)
Poniedziałek 13.01.2020
08:15-09:45Pum (wyk)
dr Aleksander Klosow
A143
Pum (wyk)
dr Aleksander Klosow
A143
10:00-11:30Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
11:45-13:15Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 14.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 15.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 16.01.2020
08:15-09:45PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
10:00-11:30PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
11:45-13:15Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
D6
Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
D6
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C221
PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C221
17:00-18:30PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C221
PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C221
18:45-20:15Pz (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A146
Pz (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A146
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PumProgramowanie urządzeń mobilnych
PwCPrzedmiot wybieralny C
SdSeminarium dyplomowe
PzProjekt zespołowy