0

Poniedziałek 18-11-2019


Komunikaty:


Specjalność: s4PAMs4PAM1(1)s4PAM1(2)
Poniedziałek 18.11.2019
08:15-09:45Pum (wyk)
dr Aleksander Klosow
A143
Pum (wyk)
dr Aleksander Klosow
A143
10:00-11:30Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
11:45-13:15Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
Pum (lab)
dr Aleksander Klosow
A218
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 20.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.11.2019
08:15-09:45PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
10:00-11:30PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
PwC (wyk)
dr inż. Przemysław Ryba
E2
11:45-13:15Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
C19
Sd (sem)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
C19
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C126
PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C126
17:00-18:30PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C126
PwC (sem)
dr inż. Przemysław Ryba
C126
18:45-20:15Pz (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A146
Pz (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A146
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PumProgramowanie urządzeń mobilnych
PwCPrzedmiot wybieralny C
SdSeminarium dyplomowe
PzProjekt zespołowy