0

Poniedziałek 20-01-2020


Komunikaty:


Specjalno¶ć: s4TWMs4TWM1
Poniedziałek 20.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 21.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
¦roda 22.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 23.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Pi±tek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C226
10:00-11:30MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C226
11:45-13:15Pdisd (wt)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
13:45-15:15Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C221
15:30-17:00MPdwnrp (wt)
dr inż. Jerzy Ku¶
C221
17:15-18:45MPdwnrp (wt)
dr inż. Jerzy Ku¶
C221
19:00-20:30MPdwnrp (wt)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C221
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MPdwnrpMuduł: Przygotowanie do wej¶cia na rynek pracy
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
PtProjekt transferowy