0

Poniedziałek 11-11-2019


Komunikaty:


Specjalno¶ć: s4TWMs4TWM1
Poniedziałek 11.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 12.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
¦roda 13.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 14.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C19
18:45-20:15MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C19
Pi±tek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C222
10:00-11:30MPdwnrp (wt)
dr Krzysztof Radkowski
C222
11:45-13:15Pdisd (wt)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C222
13:45-15:15Pdisd (wt)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C222
15:30-17:00Pt (p)
dr inż. Jerzy Ku¶
C222
17:15-18:45MPdwnrp (wt)
dr inż. Jerzy Ku¶
C222
19:00-20:30MPdwnrp (wt)
dr inż. Jerzy Ku¶
C222
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MPdwnrpMuduł: Przygotowanie do wej¶cia na rynek pracy
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
PtProjekt transferowy