Specjalno¶æ: n2EMUSEKomunikaty:

n2EMUSE1
Sobota 2021-02-20
n2EMUSE1
08:15-09:45Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_15
10:00-11:30Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_15
11:45-13:15Ke (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_15
13:45-15:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_103
15:30-17:00Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_03
17:15-18:45Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_108
19:00-20:30---
Niedziela 2021-02-21
n2EMUSE1
08:15-09:45Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_113
10:00-11:30Miwm (p)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_113
11:45-13:15Miwm (lab)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_113
13:45-15:15Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_109
15:30-17:00Paliw (æw)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_109
17:15-18:45Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_07
19:00-20:30Mpi (sem)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_05
Sobota 2021-03-06
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
10:00-11:30Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
11:45-13:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_106
13:45-15:15Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_02
15:30-17:00Miwm (lab)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_106
17:15-18:45Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_106
19:00-20:30---
Niedziela 2021-03-07
n2EMUSE1
08:15-09:45Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_04
10:00-11:30Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_100
11:45-13:15Paliw (æw)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_100
13:45-15:15Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_100
15:30-17:00Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_100
17:15-18:45Me (æw)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_04
19:00-20:30Autom (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_04
Sobota 2021-03-20
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
10:00-11:30Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
11:45-13:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_107
13:45-15:15Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_02
15:30-17:00Miwm (p)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_107
17:15-18:45Me (æw)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_104
19:00-20:30Me (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_104
Niedziela 2021-03-21
n2EMUSE1
08:15-09:45Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_100
10:00-11:30Mpi (sem)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_100
11:45-13:15Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_08
13:45-15:15Ke (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_100
15:30-17:00Elekt (lab)mgr in¿. Jan DudaOnline_100
17:15-18:45Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_06
19:00-20:30Me (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_09
Sobota 2021-03-27
n2EMUSE1
08:15-09:45Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_110
10:00-11:30Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_110
11:45-13:15Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_05
13:45-15:15Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_03
15:30-17:00Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_102
17:15-18:45Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_08
19:00-20:30Autom (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_08
Niedziela 2021-03-28
n2EMUSE1
08:15-09:45Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_09
10:00-11:30Paliw (æw)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_09
11:45-13:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_02
13:45-15:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_02
15:30-17:00Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_104
17:15-18:45Mpi (sem)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_104
19:00-20:30---
Sobota 2021-04-17
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
10:00-11:30Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_03
11:45-13:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_109
13:45-15:15Miwm (p)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_109
15:30-17:00Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_04
17:15-18:45Miwm (lab)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_109
19:00-20:30Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_08
Niedziela 2021-04-18
n2EMUSE1
08:15-09:45Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_06
10:00-11:30Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_09
11:45-13:15Paliw (æw)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_09
13:45-15:15Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_10
15:30-17:00Autom (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_101
17:15-18:45Me (æw)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_101
19:00-20:30Me (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_101
Sobota 2021-04-24
n2EMUSE1
08:15-09:45Pp (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online1319
10:00-11:30Pp (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online1319
11:45-13:15---
13:45-15:15Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_04
15:30-17:00Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_05
17:15-18:45Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_10
19:00-20:30Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_10
Niedziela 2021-04-25
n2EMUSE1
08:15-09:45Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_04
10:00-11:30Mpi (sem)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_04
11:45-13:15Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_04
13:45-15:15Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_04
15:30-17:00Ke (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_02
17:15-18:45Ke (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_02
19:00-20:30---
Niedziela 2021-05-09
n2EMUSE1
08:15-09:45Pp (p)dr in¿. Jerzy Ku¶C224
10:00-11:30Pp (p)dr in¿. Jerzy Ku¶C224
11:45-13:15---
13:45-15:15---
15:30-17:00---
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Sobota 2021-05-15
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_03
10:00-11:30Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_105
11:45-13:15Miwm (wyk)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_111
13:45-15:15Miwm (p)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_111
15:30-17:00Miwm (lab)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_111
17:15-18:45---
19:00-20:30Autom (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_103
Niedziela 2021-05-16
n2EMUSE1
08:15-09:45Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_08
10:00-11:30Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_07
11:45-13:15Elekt (lab)mgr in¿. Jan DudaOnline_06
13:45-15:15Paliw (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_03
15:30-17:00Paliw (æw)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_03
17:15-18:45Me (æw)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_04
19:00-20:30Me (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_04
Sobota 2021-05-29
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_03
10:00-11:30Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_02
11:45-13:15Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_02
13:45-15:15Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_101
15:30-17:00Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_101
17:15-18:45Miwm (lab)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_101
19:00-20:30---
Niedziela 2021-05-30
n2EMUSE1
08:15-09:45Elekt (lab)mgr in¿. Jan DudaOnline_03
10:00-11:30Elekt (lab)mgr in¿. Jan DudaOnline_03
11:45-13:15Me (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijOnline_04
13:45-15:15---
15:30-17:00---
17:15-18:45Pp (p)dr in¿. Jerzy Ku¶C212
19:00-20:30---
Sobota 2021-06-12
n2EMUSE1
08:15-09:45Jo (æw)mgr Agnieszka £akomskaOnline_02
10:00-11:30Miwm (p)dr in¿. Dariusz MichalskiOnline_105
11:45-13:15Elekt (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaOnline_106
13:45-15:15Elekt (lab)mgr in¿. Jan DudaOnline_101
15:30-17:00Jo (æw)mgr Filip KostekOnline_03
17:15-18:45Ke (p)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_10
19:00-20:30Mpi (sem)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_10
Niedziela 2021-06-13
n2EMUSE1
08:15-09:45Ke (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_103
10:00-11:30Mpi (wyk)dr in¿. Jerzy Ku¶Online_103
11:45-13:15Wdw (wyk)dr W³odzimierz MischkeOnline_10
13:45-15:15Autom (wyk)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_10
15:30-17:00Autom (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_10
17:15-18:45Me (æw)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_10
19:00-20:30Me (lab)mgr in¿. Krystian SadowskiOnline_10

SkrotNazwa
KeKonwersja energii
MiwmMechanika i wytrzyma³o¶æ materia³ów
JoJêzyk obcy
ElektElektronika
PaliwPaliwa
MpiMetodologia pracy in¿ynierskiej
AutomAutomatyka
MeMiernictwo energetyczne
WdwWyk³ady do wyboru
PpProjekt przemyslowy