Specjalnoĥĉ: n3IMKomunikaty:

n3IM1(1)n3IM1(2)
Sobota 2019-10-05
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA142Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA142
10:00-11:30Jo (ĉw)Legenda1RóżneJo (ĉw)Legenda1Różne
11:45-13:15Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212
13:45-15:15Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
15:30-17:00Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212
17:15-18:45KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA13KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA13
19:00-20:30KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244---
Niedziela 2019-10-06
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
10:00-11:30---Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244
11:45-13:15Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA242
13:45-15:15Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143
15:30-17:00Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143
17:15-18:45Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221
19:00-20:30Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221
Sobota 2019-10-19
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥC113Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥC113
10:00-11:30Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113
13:45-15:15Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC113
15:30-17:00Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijA145Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijA145
17:15-18:45Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242---
19:00-20:30---Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242
Niedziela 2019-10-20
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212
10:00-11:30Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212
11:45-13:15Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143
13:45-15:15Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA143
15:30-17:00Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiA145Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiA145
17:15-18:45Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiA145Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiA145
19:00-20:30KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244
Sobota 2019-10-26
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA16Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA16
10:00-11:30Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA36Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA36
11:45-13:15Jo (ĉw)Legenda1RóżneJo (ĉw)Legenda1Różne
13:45-15:15KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244
15:30-17:00Pwjodw (ĉw)Legenda2RóżnePwjodw (ĉw)Legenda2Różne
17:15-18:45Pwjodw (ĉw)Legenda2RóżnePwjodw (ĉw)Legenda2Różne
19:00-20:30Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC201Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC201
Niedziela 2019-10-27
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244
10:00-11:30Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242
11:45-13:15Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA142Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA142
13:45-15:15Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakC10
15:30-17:00Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA242
17:15-18:45---Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
19:00-20:30---Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
Sobota 2019-11-16
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Jo (ĉw)Legenda3RóżneJo (ĉw)Legenda3Różne
10:00-11:30Jo (ĉw)Legenda3RóżneJo (ĉw)Legenda3Różne
11:45-13:15Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC113Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC113
13:45-15:15Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212
15:30-17:00Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC19Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC19
17:15-18:45---Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242
19:00-20:30Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242---
Niedziela 2019-11-17
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244
10:00-11:30Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242
11:45-13:15Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA142Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA142
13:45-15:15Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212
15:30-17:00Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212
17:15-18:45Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212
19:00-20:30Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212
Sobota 2019-11-23
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212
10:00-11:30Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212
11:45-13:15Jo (ĉw)Legenda1RóżneJo (ĉw)Legenda1Różne
13:45-15:15Jo (ĉw)Legenda1RóżneJo (ĉw)Legenda1Różne
15:30-17:00Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijA142Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijA142
17:15-18:45Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA213KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244
19:00-20:30---Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA213
Niedziela 2019-11-24
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA213KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244
10:00-11:30KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA213
11:45-13:15Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212
13:45-15:15Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiA212
15:30-17:00Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
17:15-18:45Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
19:00-20:30------
Sobota 2019-11-30
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA141Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA141
10:00-11:30Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
11:45-13:15Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212
13:45-15:15Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
15:30-17:00Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC20Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC20
17:15-18:45Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC227Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC227
19:00-20:30Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC227Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC227
Niedziela 2019-12-01
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykC11Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242
10:00-11:30Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykC11
11:45-13:15Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA145Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA145
13:45-15:15Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212
15:30-17:00Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212Ss (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212
17:15-18:45Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212
19:00-20:30Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA212
Niedziela 2019-12-08
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:45-15:15------
15:30-17:00------
17:15-18:45Pwjodw (ĉw)Legenda4RóżnePwjodw (ĉw)Legenda4Różne
19:00-20:30Pwjodw (ĉw)Legenda4RóżnePwjodw (ĉw)Legenda4Różne
Sobota 2019-12-14
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45------
10:00-11:30Jo (ĉw)Legenda5RóżneJo (ĉw)Legenda5Różne
11:45-13:15Jo (ĉw)Legenda5RóżneJo (ĉw)Legenda5Różne
13:45-15:15Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikC14Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikC14
15:30-17:00Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC129Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC129
17:15-18:45Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC129Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC129
19:00-20:30KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244---
Niedziela 2019-12-15
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiC113Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiC113
10:00-11:30Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
11:45-13:15Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242
13:45-15:15Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244---
15:30-17:00Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
17:15-18:45Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
19:00-20:30------
Sobota 2020-01-11
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
11:45-13:15Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA212
13:45-15:15Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212
15:30-17:00Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212
17:15-18:45Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikC212
19:00-20:30------
Niedziela 2020-01-12
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA143
10:00-11:30------
11:45-13:15KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA242Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA244
13:45-15:15Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212Mpiswps (wyk)dr inż. Zygmunt Domaga³aA212
15:30-17:00Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244---
17:15-18:45Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA213Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
19:00-20:30---Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
Sobota 2020-01-18
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA144Wdw (wyk)dr inż. Jerzy KuĥA144
10:00-11:30Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA212Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA212
11:45-13:15Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA212Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA212
13:45-15:15Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA36Lwp (wyk)dr Magdalena DħbrowskaA36
15:30-17:00KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244KwpiC/C (p)mgr inż. Roman HojniakA244
17:15-18:45Pwjodw (ĉw)Legenda6RóżnePwjodw (ĉw)Legenda6Różne
19:00-20:30Pwjodw (ĉw)Legenda6RóżnePwjodw (ĉw)Legenda6Różne
Niedziela 2020-01-19
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45------
10:00-11:30Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA141Dps (wyk)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA141
11:45-13:15KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA244Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA213
13:45-15:15Dps (lab)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA213---
15:30-17:00Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC227Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC227
17:15-18:45Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC227Sd (sem)dr inż. Dariusz MichalskiC227
19:00-20:30Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA141Lwp (ĉw)mgr inż. Pawe³ AndrzejczykA141
Sobota 2020-01-25
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Jo (ĉw)Legenda7RóżneJo (ĉw)Legenda7Różne
10:00-11:30Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiC10
11:45-13:15---Ss (lab)dr inż. Tomasz StechnijA242
13:45-15:15Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Maszy (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
15:30-17:00Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212Wdw (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
17:15-18:45Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212Zj (wyk)dr inż. Jerzy KwaĥnikA212
19:00-20:30Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC201Maszy (ĉw)dr inż. Tomasz StechnijC201
Niedziela 2020-01-26
n3IM1(1)n3IM1(2)
08:15-09:45Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiC113Airpp (wyk)mgr inż. Krystian SadowskiC113
10:00-11:30Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA142Zj (ĉw)dr inż. Jerzy KwaĥnikA142
11:45-13:15Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakC314
13:45-15:15Airpp (lab)mgr inż. Krystian SadowskiA242Mpiswps (lab)dr inż. Zygmunt Domaga³aA244
15:30-17:00KwpiC/C (lab)mgr inż. Roman HojniakA242---
17:15-18:45Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221
19:00-20:30Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221Pt (p)mgr inż. Piotr MotykaC221

SkrotNazwa
ZjZarzħdzanie jakoĥciħ
JoJêzyk obcy
MaszyMaszynoznawstwo
LwpLogistyka w przedsiêbiorstwie
KwpiC/CKomputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAM / CAD
DpsDiagnostyka pojazdów samochodowych
MpiswpsMateria³y, paliwa i smary w pojazdach samochodowych
SsSilniki spalinowe
PtProjekt transferowy
WdwWyk³ady do wyboru
AirppAutomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
SdSeminarium dyplomowe
PwjodwPrzedmiot w jêzyku obcym do wyboru
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Dorota Góra-PachoñC311
Jomgr Agnieszka PerchalukC312
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Pwjodwmgr Agnieszka £akomskaC225
Pwjodwmgr Agnieszka PerchalukC312
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC312
Jomgr Dorota Góra-PachoñA32
Legenda4
PrzedmiotNauczycielSala
Pwjodwmgr Agnieszka £akomskaC203
Pwjodwmgr Agnieszka PerchalukC312
Legenda5
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Dorota Góra-PachoñA141
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC312
Legenda6
PrzedmiotNauczycielSala
Pwjodwmgr Agnieszka £akomskaA16
Pwjodwmgr Agnieszka PerchalukC311
Legenda7
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Dorota Góra-PachoñA12
Jomgr Sylwia ZajchowskaA2
Jomgr Agnieszka PerchalukC312