Specjalność: n3LIZKomunikaty:

n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
Sobota 2021-02-20
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda1RóżneSd (sem)Legenda1RóżneSd (sem)Legenda1Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda1RóżneSd (sem)Legenda1RóżneSd (sem)Legenda1Różne
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda2RóżneJo (ćw)Legenda2RóżneJo (ćw)Legenda2Różne
13:45-15:15Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_07Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_07Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_07
15:30-17:00Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_102Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_102Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_103
17:15-18:45Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07
19:00-20:30Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_103---Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_102
Niedziela 2021-02-21
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07
10:00-11:30Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
13:45-15:15Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_05
15:30-17:00Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_05Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_05Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_07
17:15-18:45Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
19:00-20:30Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
Sobota 2021-03-06
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda3RóżneSd (sem)Legenda3RóżneSd (sem)Legenda3Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda3RóżneSd (sem)Legenda3RóżneSd (sem)Legenda3Różne
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda4RóżneJo (ćw)Legenda4RóżneJo (ćw)Legenda4Różne
13:45-15:15Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05---
15:30-17:00------Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05
17:15-18:45Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_07
19:00-20:30---Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_103Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_102
Niedziela 2021-03-07
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
10:00-11:30Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
13:45-15:15Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06
15:30-17:00Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08
17:15-18:45Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102
19:00-20:30Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102
Sobota 2021-03-20
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda5RóżneSd (sem)Legenda5RóżneSd (sem)Legenda5Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda5RóżneSd (sem)Legenda5RóżneSd (sem)Legenda5Różne
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda6RóżneJo (ćw)Legenda6RóżneJo (ćw)Legenda6Różne
13:45-15:15Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06
15:30-17:00Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_05Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_05Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_05
17:15-18:45Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06
19:00-20:30Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102---
Niedziela 2021-03-21
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
10:00-11:30Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
13:45-15:15Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06
15:30-17:00Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08
17:15-18:45Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08---
19:00-20:30Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_06
Sobota 2021-03-27
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_07Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_07Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_07
10:00-11:30Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02
11:45-13:15Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_10Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_10Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106
13:45-15:15Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06
15:30-17:00Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06Iwp (wyk)dr hab. Anna BurdukOnline_06
17:15-18:45Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_101Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_101Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_100
19:00-20:30---Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_101
Niedziela 2021-03-28
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02---Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
10:00-11:30---Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
11:45-13:15Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
13:45-15:15Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
15:30-17:00Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_09
17:15-18:45Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_09Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_09Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02
19:00-20:30Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_09Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_09Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02
Sobota 2021-04-17
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda7RóżneSd (sem)Legenda7RóżneSd (sem)Legenda7Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda7RóżneSd (sem)Legenda7RóżneSd (sem)Legenda7Różne
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda8RóżneJo (ćw)Legenda8RóżneJo (ćw)Legenda8Różne
13:45-15:15Jo (ćw)Legenda8RóżneJo (ćw)Legenda8RóżneJo (ćw)Legenda8Różne
15:30-17:00Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_101Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_101Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_101
17:15-18:45Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_05
19:00-20:30Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_04---Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102
Niedziela 2021-04-18
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08
10:00-11:30Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_07Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_07Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_07
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08
13:45-15:15Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
15:30-17:00Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_08
17:15-18:45Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_02---Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09
19:00-20:30Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
Sobota 2021-04-24
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107
10:00-11:30Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda9RóżneJo (ćw)Legenda9RóżneJo (ćw)Legenda9Różne
13:45-15:15---------
15:30-17:00---------
17:15-18:45Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319
19:00-20:30Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline1319
Niedziela 2021-04-25
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09
10:00-11:30Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09
11:45-13:15Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09Npisp (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_09
13:45-15:15Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102
15:30-17:00Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_102
17:15-18:45------Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102
19:00-20:30Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_102---
Sobota 2021-05-08
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_04Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_04Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_04
10:00-11:30Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_04Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_04---
11:45-13:15Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08
13:45-15:15Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08
15:30-17:00Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_06
17:15-18:45Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_06Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_06Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_09
19:00-20:30Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_06Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_06---
Niedziela 2021-05-09
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
10:00-11:30Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
11:45-13:15---------
13:45-15:15------Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_03
15:30-17:00Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_02Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_02Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03
17:15-18:45Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_03Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_03Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_02
19:00-20:30Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03---
Sobota 2021-05-15
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda10RóżneSd (sem)Legenda10RóżneSd (sem)Legenda10Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda10RóżneSd (sem)Legenda10RóżneSd (sem)Legenda10Różne
11:45-13:15Jo (ćw)Legenda11RóżneJo (ćw)Legenda11RóżneJo (ćw)Legenda11Różne
13:45-15:15Jo (ćw)Legenda11RóżneJo (ćw)Legenda11RóżneJo (ćw)Legenda11Różne
15:30-17:00Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06Srikp (wyk)dr Sławomir KryszkowskiOnline_06
17:15-18:45Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_09
19:00-20:30Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_09Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_09Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_106
Niedziela 2021-05-16
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_03Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_03Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_03
10:00-11:30Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_08
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_01
13:45-15:15---------
15:30-17:00---------
17:15-18:45Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
19:00-20:30Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
Sobota 2021-05-29
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)Legenda12RóżneSd (sem)Legenda12RóżneSd (sem)Legenda12Różne
10:00-11:30Sd (sem)Legenda12RóżneSd (sem)Legenda12RóżneSd (sem)Legenda12Różne
11:45-13:15---Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_103
13:45-15:15---------
15:30-17:00---------
17:15-18:45Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
19:00-20:30Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212Wdw2 (wyk)dr Włodzimierz MischkeC212
Niedziela 2021-05-30
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06
10:00-11:30Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06Sd (sem)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_06
11:45-13:15Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (wyk)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
13:45-15:15Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103
15:30-17:00Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103
17:15-18:45Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103
19:00-20:30Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_103---
Sobota 2021-06-12
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_10Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_10Zplwp (wyk)dr inż. Jerzy KwaśnikOnline_10
10:00-11:30Jo (ćw)Legenda13RóżneJo (ćw)Legenda13RóżneJo (ćw)Legenda13Różne
11:45-13:15Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_103Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_103Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
13:45-15:15Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_103Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_103Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_102
15:30-17:00Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_101Srikp (ćw)dr Sławomir KryszkowskiOnline_101Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_103
17:15-18:45Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101---Zplwp (p)mgr Anna ZurekOnline_103
19:00-20:30---Iwp (lab)dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_103
Niedziela 2021-06-13
n3LIZ1(1)n3LIZ1(2)n3LIZ2(1)
08:15-09:45Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_04Npisp (ćw)mgr inż. Piotr MotykaOnline_04Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
10:00-11:30Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Złd (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
11:45-13:15Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Itl (ćw)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
13:45-15:15Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_04Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_04Wdw1 (wyk)dr Włodzimierz MischkeOnline_04
15:30-17:00Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06Itl (wyk)dr Grzegorz SokołowskiOnline_06
17:15-18:45Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02
19:00-20:30Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Zb (ćw)dr inż. Wiesław ŁadońskiOnline_02Złd (sem)mgr Anna ZurekOnline_03

SkrotNazwa
SdSeminarium dyplomowe
JoJęzyk obcy
SrikpStrategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa
ZłdZarzadzanie łańcuchem dostaw
IwpInformatyczne wspomaganie produkcji
ZbZarządzanie bezpieczeństwem
NpispNormalizacja procesów i systemów produkcyjnych
ItlInfrastruktura techniczna logistyki
Wdw1Wykłady do wyboru 1
ZplwpZarzadzanie projektami logistycznymi w produkcji
Wdw2Wykłady do wyboru 2
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_111
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_112
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_113
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_02
Jomgr Filip KostekOnline_03
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_04
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_06
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_07
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_104
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_105
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_106
Legenda4
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Filip KostekOnline_02
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_03
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_04
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_05
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_06
Legenda5
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_104
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_106
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107
Legenda6
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Filip KostekOnline_02
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_03
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_05
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_06
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_07
Legenda7
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_105
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_106
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_107
Legenda8
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Filip KostekOnline_01
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_02
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_03
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_06
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_07
Legenda9
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_02
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_03
Jomgr Filip KostekOnline_04
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_06
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_07
Legenda10
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_107
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_108
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_109
Legenda11
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_01
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_02
Jomgr Filip KostekOnline_03
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_06
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_07
Legenda12
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr inż. Jerzy KwaśnikOnline_105
Sddr Magdalena DąbrowskaOnline_106
Sddr inż. Daniel DębowskiOnline_107
Legenda13
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaOnline_02
Jomgr Filip KostekOnline_03
Jomgr Anita WawrzyniakOnline_04
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_05
Jomgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochOnline_07