SpecjalnoŠ: n3PAMKomunikaty:

n3PAM1
Sobota 2019-10-05
n3PAM1
08:15-09:45PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakA145
10:00-11:30PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC222
11:45-13:15Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
13:45-15:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
17:15-18:45Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC224
19:00-20:30Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC224
Niedziela 2019-10-06
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:45-15:15Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC125
15:30-17:00Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC11
17:15-18:45Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC11
19:00-20:30---
Sobota 2019-10-12
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC125
11:45-13:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC125
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC125
15:30-17:00Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
17:15-18:45Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
19:00-20:30---
Niedziela 2019-10-13
n3PAM1
08:15-09:45PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA144
10:00-11:30Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16
11:45-13:15PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
13:45-15:15Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaC224
15:30-17:00Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA146
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Sobota 2019-10-19
n3PAM1
08:15-09:45Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
10:00-11:30Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
11:45-13:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00---
17:15-18:45Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiA244
19:00-20:30Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiA244
Niedziela 2019-10-20
n3PAM1
08:15-09:45Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
10:00-11:30Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
11:45-13:15Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
13:45-15:15---
15:30-17:00Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC10
17:15-18:45Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC212
19:00-20:30Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC212
Sobota 2019-11-09
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaA36
11:45-13:15Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaC224
13:45-15:15Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaC224
15:30-17:00Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiC11
17:15-18:45Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC224
19:00-20:30---
Niedziela 2019-11-10
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA146
13:45-15:15PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA217
15:30-17:00---
17:15-18:45Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC212
19:00-20:30PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
Sobota 2019-11-23
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaA36
11:45-13:15Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaC224
13:45-15:15PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC225
15:30-17:00PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC225
17:15-18:45Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16
19:00-20:30Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16
Niedziela 2019-11-24
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212
11:45-13:15Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
13:45-15:15PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
15:30-17:00Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA146
17:15-18:45Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC10
19:00-20:30Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC10
Sobota 2019-11-30
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
11:45-13:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakC212
17:15-18:45PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC228
19:00-20:30---
Niedziela 2019-12-01
n3PAM1
08:15-09:45Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
10:00-11:30Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
11:45-13:15Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
13:45-15:15---
15:30-17:00---
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Sobota 2019-12-14
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakC122
11:45-13:15PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC201
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaA36
15:30-17:00Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaA36
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Niedziela 2019-12-15
n3PAM1
08:15-09:45Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
10:00-11:30Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
11:45-13:15Ja (Šw)Legenda2Rˇ┐ne
13:45-15:15Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
15:30-17:00Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
17:15-18:45Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowA36
19:00-20:30---
Sobota 2020-01-04
n3PAM1
08:15-09:45Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
10:00-11:30Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
11:45-13:15Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC212
13:45-15:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakA32
17:15-18:45PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakA32
19:00-20:30---
Niedziela 2020-01-05
n3PAM1
08:15-09:45PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA144
10:00-11:30Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA217
11:45-13:15PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
13:45-15:15Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16
15:30-17:00Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16
17:15-18:45Tmisw (wyk)mgr in┐. Jan DudaC113
19:00-20:30Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiC10
Sobota 2020-01-11
n3PAM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
11:45-13:15Ja (Šw)Legenda1Rˇ┐ne
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
17:15-18:45PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakA145
19:00-20:30PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakA145
Niedziela 2020-01-12
n3PAM1
08:15-09:45Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA146
10:00-11:30PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212
11:45-13:15Wdzpd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
13:45-15:15PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA242
15:30-17:00Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiA213
17:15-18:45Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC10
19:00-20:30Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiC10
Sobota 2020-01-25
n3PAM1
08:15-09:45Msi (wyk)mgr in┐. Krystian SadowskiC10
10:00-11:30Ja (Šw)Legenda3Rˇ┐ne
11:45-13:15Piwsi (wyk)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
13:45-15:15Piwsi (sem)dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpi˝skaC224
15:30-17:00PipsiII (wyk)mgr in┐. Krzysztof RewakA143
17:15-18:45Msi (lab)mgr in┐. Krystian SadowskiC10
19:00-20:30PipsiII (p)mgr in┐. Krzysztof RewakC222
Niedziela 2020-01-26
n3PAM1
08:15-09:45Pig (p)dr Marek Miedzi˝skiA218
10:00-11:30Pig (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
11:45-13:15Sd (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
13:45-15:15PwA (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
15:30-17:00Wdzpd (lab)mgr in┐. Mateusz Jagodzi˝skiA244
17:15-18:45PwA (sem)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
19:00-20:30Tmisw (lab)mgr in┐. Jan DudaD16

SkrotNazwa
PipsiIIProjektowanie i programowanie systemˇw internetowych I I
JaJŕzyk angielski
PiwsiProjektowanie i wdra┐anie systemˇw informatycznych
MsiMetody sztucznej inteligencji
WdzpdWprowadzenie do zarz▒dzania projektami deweloperskimi
PwAPrzedmiot wybieralny A
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
SdSeminarium dyplomowe
PigProjektowanie interfejsˇw graficznych
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Agnieszka PerchalukC312
Jamgr Izabela SeleraA32
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Izabela SeleraA2
Jamgr Agnieszka PerchalukC312
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Agnieszka PerchalukC312
Jamgr Izabela SeleraC314