Specjalno¶æ: s1DKomunikaty:

s1D1s1D2
Poniedzia³ek 2018-02-19
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00------
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-02-20
s1D1s1D2
08:15-09:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
10:00-11:30Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
13:30-15:00Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-02-21
s1D1s1D2
08:15-09:45Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-02-22
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
11:45-13:15Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-02-26
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA36Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA36
15:15-16:45------
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-02-27
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
15:15-16:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA36Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA36
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-02-28
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-03-01
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-03-05
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczE1Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczE1
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-03-06
s1D1s1D2
08:15-09:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
10:00-11:30Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA213---
13:30-15:00---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykC10
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-03-07
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-03-08
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-03-12
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA14¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA14
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA144Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA144
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-03-13
s1D1s1D2
08:15-09:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA36Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA36
10:00-11:30Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-03-14
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-03-15
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218---
13:30-15:00Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-03-19
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00------
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-03-20
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
15:15-16:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-03-21
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-03-22
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218---
11:45-13:15---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
13:30-15:00Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA36Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA36
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-03-26
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00------
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
Wtorek 2018-03-27
s1D1s1D2
08:15-09:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
10:00-11:30Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
¦roda 2018-03-28
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Czwartek 2018-04-05
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141---
13:30-15:00---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-04-09
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA15---
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA14Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA14
15:15-16:45------
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-04-10
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
15:15-16:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-04-11
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
18:45-20:15Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
Czwartek 2018-04-12
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
10:00-11:30Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-04-16
s1D1s1D2
08:15-09:45---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA32
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142
Wtorek 2018-04-17
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
15:15-16:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-04-18
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA245
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-04-19
s1D1s1D2
08:15-09:45Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-04-23
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Wtorek 2018-04-24
s1D1s1D2
08:15-09:45Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
10:00-11:30Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-04-25
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
15:15-16:45Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
17:00-18:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
18:45-20:15------
Czwartek 2018-04-26
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA217P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA118
13:30-15:00Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-04-27
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA114---
10:00-11:30---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA114
11:45-13:15Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-05-07
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA218---
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Wtorek 2018-05-08
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-05-09
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-05-10
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
10:00-11:30Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141
13:30-15:00Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA141P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-05-14
s1D1s1D2
08:15-09:45---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA114
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
15:15-16:45------
17:00-18:30¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
18:45-20:15¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
Wtorek 2018-05-15
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA218---
11:45-13:15---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA218
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-05-16
s1D1s1D2
08:15-09:45Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA218
13:30-15:00Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14Piewoz (wyk)mgr Danuta Wa³êga-SzychA14
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Czwartek 2018-05-17
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA115P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA115
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-05-18
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-05-21
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
15:15-16:45Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
17:00-18:30¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA36¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA36
18:45-20:15------
¦roda 2018-05-23
s1D1s1D2
08:15-09:45Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-05-24
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA142¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
10:00-11:30¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA142
11:45-13:15Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
13:30-15:00Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
15:15-16:45Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-05-28
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
15:15-16:45Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Wtorek 2018-05-29
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA114---
10:00-11:30Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Sidd¿ (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242---
13:30-15:00---¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-06-04
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA142---
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA14Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA14
15:15-16:45¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
17:00-18:30¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA245
18:45-20:15------
Wtorek 2018-06-05
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Boi¿ (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
11:45-13:15Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245Patol (wyk)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA245
13:30-15:00Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318Patol (æw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaA318
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-06-06
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142---
11:45-13:15---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-06-07
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA143¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
13:30-15:00¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA143
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-06-11
s1D1s1D2
08:15-09:45---Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA15
10:00-11:30Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Hit¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245Sidd¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
15:15-16:45Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
17:00-18:30¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA212¯c (wyk)dr hab. in¿. Monika BronkowskaA212
18:45-20:15------
¦roda 2018-06-13
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA141---
10:00-11:30---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA141
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---Boi¿ (lab)mgr Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Czwartek 2018-06-14
s1D1s1D2
08:15-09:45Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245Wdd (wyk)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
10:00-11:30Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA117¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242
11:45-13:15¯c (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA242Wdd (lab)mgr Katarzyna Traczuk-BernatA117
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-06-18
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
15:15-16:45Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245Ekolo (wyk)prof. dr hab. Wies³aw Deptu³aA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------

SkrotNazwa
Hit¿Higiena i toksykologia ¿ywno¶ci
Sidd¿Surowce i dodatki do ¿ywno¶ci
¯c¯ywienie cz³owieka
PoizPodstawy organizacji i zarz±dzania
PatolPatologia
Boi¿Biochemia ogólna i ¿ywno¶ci
P¿zPodstawy ¿ywienia zbiorowego
PiewozPrawo i ekonomika w ochronie zdrowia
WddWstêp do dietetyki
EkoloEkologia