SpecjalnoŠ: s1INFKomunikaty:

s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Wtorek 2018-02-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15------------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---------
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-02-21
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-02-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA212
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-02-23
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-02-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---
11:45-13:15------------
13:30-15:00---------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA212Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA212Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA212Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-02-28
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-03-01
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA36PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA36PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA36PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA36
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-03-02
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-03-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszA218Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszA218------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszA218---
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118
17:00-18:30---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszA218
18:45-20:15------------
Žroda 2018-03-07
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-03-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-03-09
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-03-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-03-14
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC226Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC226
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC226Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC226PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC226Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC226
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-03-15
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-03-16
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-03-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-03-21
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-03-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC224
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-03-23
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-03-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-03-28
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-04-05
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-04-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-04-10
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
17:00-18:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-04-11
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC225Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC225
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC225Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC225PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-04-12
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-04-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-04-17
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118
17:00-18:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
18:45-20:15---------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
Žroda 2018-04-18
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-04-19
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-04-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-04-24
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
17:00-18:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-04-25
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC222Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC222
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-04-26
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC113PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC113PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC113PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC113
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-04-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-05-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-05-09
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00---PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-05-10
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA14PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA14PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA14PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA14
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-05-11
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-05-15
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA244PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczA242MMP (wyk) Mercedes-Benz Manufacturing PolandE3
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA244PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA218
17:00-18:30---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
18:45-20:15------------
Žroda 2018-05-16
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-05-17
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-05-18
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-05-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA242
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-05-23
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222---Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-05-24
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---
11:45-13:15---Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC212
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-05-25
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-05-29
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
17:00-18:30Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA118
18:45-20:15------------
Žroda 2018-05-30
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC228Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC228
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC228Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC228---Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-06-05
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11---Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213
15:15-16:45Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszA242---------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Žroda 2018-06-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222
11:45-13:15Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiC222PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-06-07
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA116
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-06-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-06-12
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213------
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11------
13:30-15:00Pgk (lab)mgr in┐. Roman HojniakA213---Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA14Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA14Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA14Pgk (wyk)dr Marek Miedzi˝skiA14
17:00-18:30---------Aisd (lab)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC11
18:45-20:15------------
Žroda 2018-06-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227
11:45-13:15Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227Inrdiu-zp (Šw)mgr in┐. Krzysztof KolbuszC227PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2018-06-14
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiC113
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC212PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczC212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi▒tek 2018-06-15
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia│ek 2018-06-18
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
10:00-11:30Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15PpII (lab)mgr in┐. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145Md (Šw)dr in┐. Ryszard RŕbowskiA145
13:30-15:00Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118Md (wyk)dr hab. in┐. Wojciech KordeckiA118
15:15-16:45PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213PpII (wyk)dr in┐. Zbigniew Fry╝lewiczA213
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2018-06-19
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------

SkrotNazwa
PgkPodstawy grafiki komputerowej
FizykFizyka
PpIIPodstawy programowania I I
Inrdiu-zpInformatyk na rynku dˇbr i us│ug - zagadnienia prawne
MdMatematyka dyskretna
AisdAlgorytmy i struktury danych
MMPMercedes-Benz Manufacturing Poland